Říjnový tělovýchovně-turistický kurz Křižanov

Kurzu se zúčastnilo 30 žáků z prvního ročníku. Kurz byl zaměřen opět na pohybové aktivity – lanové centrum, paintball, zorbing fotbal, airsoft, různé hry, fotbal, vybíjená, přehazovaná,. Žáci organizovali ve večerních hodinách diskotéku a proběhl noční závod hlídek.

Na tento kurz byla poskytována finanční podpora EU.