17. 1. 2019 Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 17. 1. proběhl v budově školy další Den otevřených dveří pro zájemce o naše studijní obory.

Navštívili nás rodiče s dětmi a učitelé ze základních škol s jejich žáky. Rozdával se propagační materiál a zájemcům přihlášky ke studiu.

V úvodu všechny zájemce přivítala paní ředitelka milým proslovem. Pohovořila o situaci na trhu práce a studijních možnostech u nás na škole.

Mistři i učitelé představili zájemcům své obory, ukázali práci s materiálem i výukovými pomůckami. Provaděči své skupinky provedli celou školou a ukázali jim všechny učebny, tělocvičnu, posilovnu a další prostory školy.

Uchazeči si mohli vyzkoušet např. výrobu jednoduchého občerstvení, stříhání plechu, válečkování zdi, zapojení jednoduchého elektrického obvodu atd.

 

  

 

Více fotografií najdete v záložce FOTO.