20. 6. návštěva Národní galerie v Praze

Žáci druhých ročníků navštívili dvacátého června v rámci literárně – estetické výchovy již tradičně sbírku starého umění NG Praha, umístěnou v Anežském klášteře na Starém Městě. Kromě velkolepých gotických prostor kláštera, založeného r. 1231 sv. Anežkou Přemyslovnou, si prohlédli rozsáhlou sbírku především gotického malířství a sochařství.  Mistr vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik,  krásné Madony a další pojmy už pro nás tedy nebudou neznámé….

Více fotografií z této akce najdete v záložce FOTO.