Školní rok 2007-2008

Ředitelství OU přeje všem studentům a zaměstnancům hezké letní prázdniny!!!

——————————————————————————————————————————————

27.6.2008 – Studenti,dočkali jste se! Dnes budou slavnostně rozdána vysvědčení v OU ve Vrapicích.

——————————————————————————————————————————————

V pátek 20.6.2008 se žáci třídy Kuc 1B, Kuc 2B, Zhr 2, Zdr 2 zúčastní zajímavé exkurze „SENÁT ČR“

http://www.senat.cz/

——————————————————————————————————————————————

18.-19.6.2008 – Žáci OU se zúčastní druhého ročníku mezinárodní vícebojařské soutěže

„TNT – FORTUNA Meeting 2008“ na stadionu Sletiště v Kladně.

http://akce.ifortuna.cz/content.php?news=9804

——————————————————————————————————————————————

16.-20.6.2008 – Závěrečné ústní zkoušky.

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje hodně štěstí!!!

——————————————————————————————————————————————

13.6.2008 – Dnes se žáci třídy ZHR 1, TRU 1 a PrŠ zúčastní zajímavé exkurze v Lidicích.

http://www.lidice-memorial.cz

——————————————————————————————————————————————

6.6.2008 – DRUHÝ ROČNÍK KERAMICKÉHO FESTIVALU

„Z pohádky do pohádky aneb hrátky s hlínou“ v Domově dobré vůle na Nouzově.

Žákyně třídy ZDR 2 se zúčastnily keramického festivalu, který se konal pod záštitou čestného předsedy

Soukromé spec. školy Slunce p. L. Smoljakem, Nadačníhofondu Slunce pro všechny a MAO, stavební společnost

——————————————————————————————————————————————

Dovednosti odborného výcviku žáků třetího ročníku

——————————————————————————————————————————————

DOBOJOVÁNO!!! Všichni frekventanti úspěšně složili závěrečné zkoušky!!!

Blahopřejeme a přejeme hodně profesních úspěchů!!!

Vedení školy děkuje zástupcům z ÚŘADU PRÁCE MĚSTA KLADNA za vynikající spolupráci!!!

——————————————————————————————————————————————

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU 2008

——————————————————————————————————————————————

FOTOGRAFIE ZE SPORTOVNÍHO KURZU – LIBUŠÍN

——————————————————————————————————————————————

FOTOGRAFIE Z CHMELOVÉ BRIGÁDY

——————————————————————————————————————————————

5.6.2008 – Závěrečné zkoušky frekventantů

Rekvalifikační kurz „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních se zaměřením na pečovatelské práce“.

Všem frekventantům držíme palce při složení závěrečné zkoušky!!!

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!!

V termínu od 9.6.- 12.6.2008 „AKCE VODA – SJEZD ŘEKY“

Již tradičně na závěr školního roku si Vás dovolujeme pozvat na sjezd romantické řeky Berounky na kánoích.

Informace k této již tradiční akci podává Mgr. Zdeněk Fiedler.

——————————————————————————————————————————————

2.6.2008 – Písemné závěrečné zkoušky žáků třetího ročníku.

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje mnoho úspěchů!!!

——————————————————————————————————————————————

2.6.2008 – Ředitelské volno pro žáky prvního a druhého ročníku.

Ředitelské volno pouze pro žáky, kteří mají tento týden teoretické vyučování!!! (nevztahuje se na OV)

——————————————————————————————————————————————

Žáci třetího ročníku se od 19.- 23. května 08 zúčastní sportovního kurzu, který se bude konat v Libušíně

pod dohledem pedagogů naší školy. Informace k této již tradiční akci podává Mgr. Evžen Slánský.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!!

V termínu od 19.-23.května 08 – PEER PROGRAM.

Informace u pí. učitelky Horlivé.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!!

V termínu od 12.-18.května 08 – AKCE CHMEL!!! Informace u třídního učitele.

——————————————————————————————————————————————

1.5. a 8.5.08 – státní svátek

2.5.a 9.5. 08 – ředitelské volno

——————————————————————————————————————————————

21.04.2008 – Sportovní den „Sportem proti drogám“

——————————————————————————————————————————————

22.04.2008 – EVVO „Den Země“

——————————————————————————————————————————————

21. – 22.dubna 2008 se koná v OU první kolo přijímacího řízení na odborné učiliště

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!!

Příští týden v pondělí a úterý se z důvodu přijímacích zkoušek na OU uskuteční sportovní a pochodový den.

Sraz v pondělí je v 9:00 v sokolovně Švermov.

Sraz v úterý na SLETIŠTI KLADNO v 9:00.

——————————————————————————————————————————————

16.04.2008 – Třídní schůzky všech ročníků v budově OU Vrapice od 15:00.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!!

Od 14.-18.dubna 08 se uskuteční další pětidenní protidrogový seminář ve Šlovicích.

Zájemci se hlaste u pí. učitelky Horlivé.

Naše škola v novinách!!! (článek – Vraťte se do školy)

——————————————————————————————————————————————

26.3.2008 – Všichni žáci OU se zúčastnili – filmového festivalu s tématikou lidská práva „Jeden svět“

Žáci viděli desítky snímků, které mapují život, osudy, strasti i radosti lidí na naší planetě.

Po velmi emotivním filmu žáci diskutovali s ředitelem kladenské pobočky „Člověk v tísni“ o lidských právech.

http://www.clovekvtisni.cz/

——————————————————————————————————————————————

25.3.2008 – Dnes se žáci z třídy KUC 2B, ZDR 2, ZHR 2 zúčastní zajímavé exkurze

– pozvání od poslance PS Jana Moravy (ODS) do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

www.psp.cz

——————————————————————————————————————————————

Vedení školy a žáci OU děkují všem sponzorům za sponzorské dary!

– za vybrané peníze se dovybavila počítačová učebna

sponzoři:

o

o Miroslava Žilková – Úřad Vlády

o Lucie Vaňková – CzechTrade MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

o Pavla Šmídová – psycholog, Slunce pro všechny

o p.Albrecht – architekt

o Kateřina Hipmannová – Aiglincoln, Praha

o Renata Himlová – podnikatelka

——————————————————————————————————————————————

20.-21.3.2008 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

ŠKOLA ZAČÍNÁ 25.3.08

——————————————————————————————————————————————

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., děkuje všem učňům za odvedenou práci při malování a lakování prostor nemocnice.

Poděkování od poslance EP PeaDr.Iva Strejčeka

za pozorné přijetí a uspořádání zajímavé a užitečné besedy s učni.

——————————————————————————————————————————————

OD 10.-14.3.08 – JARNÍ PRÁZDNINY

ŠKOLA ZAČÍNÁ 17.3.08

——————————————————————————————————————————————

V pátek 7.3.08 – se zúčastní zajímavé exkurze v Praze žáci z třídy KUC 1A, MAL 1, ZED 1, KUC 2A.

Exkurze „FOR HABITAT“ – 15. veletrh bydlení, nábytku, vybavení interiérů a renovací

http://www.for-travel.cz/2008/cz

——————————————————————————————————————————————

DOBOJOVÁNO!!! Všichni frekventanti úspěšně složili závěrečné zkoušky!!!

Blahopřejeme a přejeme hodně profesních úspěchů!!!

Vedení školy děkuje zástupcům z ÚŘADU PRÁCE MĚSTA KLADNA za vynikající spolupráci!!!

——————————————————————————————————————————————

11.02.2008 – Vybraní žáci OU odjíždějí s pedagogickým doprovodem na protidrogový seminář do Šlovic.

——————————————————————————————————————————————

11.02.2008 – První hodina HIP HOPU!!!

Každé pondělí kroužek HIP HOPU!!! Vždy od 14:00

——————————————————————————————————————————————

5.2. 2008 – Den Evropy ve vrapickém učilišti!!!

Pozvání do naší školy přijal pan poslanec EP PaedDr.Ivo Strejček.

Beseda na téma „Evropa“

Škola v rámci akce uspořádala také prezentaci práce zdejších kuchařů, truhlářů, pečovatelek či aranžérek.

——————————————————————————————————————————————

1.2.2008 – Pololetní prázdniny

——————————————————————————————————————————————

Výherkyní webové soutěže se stala Kamila Pospíchalová ze třídy ZHR 2.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!! Ve středu 30.1.2008 ve 13:00 bude webová soutěž ukončena.

Stále můžete zasílat správné odpovědi!!!

——————————————————————————————————————————————

30.1.2008 – v rámci EVVO proběhne na naší škole „ekologická beseda“

Beseda na téma třídění a recyklace odpadů (zaměřená na ochranu životního prostředí)

——————————————————————————————————————————————

Rekvalifikace – 28.-29.1.2008

——————————————————————————————————————————————

22.1.2008 – Den otevřených dveří v OU se zúčastnilo několik desítek návštěvníků.

Vedení školy děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a následné realizaci Dne otevřených dveří.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!! Začíná poslední klasifikační týden prvního pololetí.

Klasifikační pedagogická rada – 22.1.2008

——————————————————————————————————————————————

Od 12.1. – 19.1.08 – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – Strážné v Krkonoších

Plánovaný odjezd je v 9:30 od budovy OU Vrapice. Případné dotazy u třídního učitele.

Přejeme hodně sněhu!!! www.zvonarka.ic.cz

——————————————————————————————————————————————

Vítáme žáky v novém roce 2008, škola začíná ve čtvrtek 3.1.2008.

Teoretické vyučování – druhý ročník

Praktické vyučování – první ročník

Třetí ročník – dle rozvrhu

——————————————————————————————————————————————

Všem našim žákům, zaměstnancům, přátelům školy

přejeme radostné svátky a úspěšný vstup do nového roku 2008

——————————————————————————————————————————————

19.12.2007 – VÁNOČNÍ MEZITŘÍDNÍ TURNAJ „Sportem proti drogám“

– začátek turnaje je v 9hod. v sokolovně Švermov, vítěz turnaje si odnese věcné ceny!!!

Kdo se stane mistrem VÁNOČNÍHO MEZITŘÍDNÍHO TURNAJE???

——————————————————————————————————————————————

17.12. – 21.12.2007 – „PROJEKT HORY“

Vybraní žáci OU se zúčastní zajímavého projektu, který se uskuteční na Božím Daru!

Vedení školy, pedagogický sbor a žáci OU děkují KRAJSKÉMU ÚŘADU za podporu tohoto projektu!!!

——————————————————————————————————————————————

17.12.2007 – Zítra se žáci oboru KUC,ZDR,ZED zúčastní zajímavé exkurze.

„Praha a Vánoce“

——————————————————————————————————————————————

Výhercem první webové soutěže se stala Adriana Martincová ze třídy KUC 2B. Gratulujeme!!!

——————————————————————————————————————————————

Nová webová soutěž je tady!!!

Hraje se o věcné ceny!!! Zašlete rychle svou odpověď!

——————————————————————————————————————————————

14.12.2007 – v rámci EVVO ve škole proběhla „ekologická beseda“

Beseda na téma třídění a recyklace odpadů (zaměřená na ochranu životního prostředí).

——————————————————————————————————————————————

Přijďte si příjemně odpočinout v předvánočním čase a vyrobit si svůj adventní věnec,svícen, drátkované ozdobičky a další vánoční výrobky.

Odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice pořádá již II.ročník kurzu

VÁNOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ (více)

——————————————————————————————————————————————

4.12.2007 – Proběhne v OU ve Vrapicích „Den otevřených dveří“ (od 8-18 hod.)

——————————————————————————————————————————————

29.11. 07- Seniorky vyráběly adventní svícny a věnce – obyvatelé DOMOVA PRO SENIORY v Kladně

se včera v rámci kroužku ručních prací zúčastnilo akce, při níž samy vyráběly adventní svícny a věnce.

Tato akce byla pořádána naší školou ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kladno.

——————————————————————————————————————————————

Středisko Oáza, Memento Lidice o.p.s. – děkuje učitelům odborného výcviku a učňům

za velmi dobře odvedenou práci v Domově pro seniory Oáza.

——————————————————————————————————————————————

28.11.2007 – Veřejná sbírka pro NADAČNÍ FOND SLUNCE.

Nadační fond Slunce děkuje všem žákům, kteří se podíleli na této sbírce!!!

——————————————————————————————————————————————

27.11.2007 – Proběhla beseda s odborníky z ministerstva životního prostředí v kině Sokol.

„EKOLOGICKÁ VÝCHOVA MLÁDEŽE“

——————————————————————————————————————————————

26.11.2007 – začátek rekvalifikace

Rekvalifikace v oboru: Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních se zaměřením na pečovatelské práce

——————————————————————————————————————————————

19.-22.11.2007 Dva naši pedagogové v Bruselu!!! (zpráva z Bruselu)

Pozvání od MUDr. Milana Cabrnocha (poslance Evropského parlamentu) na studijíní cestu do Bruselu.

Cílem studijní cesty bylo seznámení s institucemi Evropské unie a se zastoupením České republiky.

——————————————————————————————————————————————

Vítězem mezitřídního turnaje v nohejbale skupiny A (chlapci) se stala třída ZED 1. Blahopřejeme!!!

1.místo ZED 1

2.místo TRU 1

3. místo KUC 2A

——————————————————————————————————————————————

15.11.2007 – Mezitřídní turnaj – tentokrát „nohejbal“ skupina A (chlapci).

——————————————————————————————————————————————

Třídní schůzky (všech ročníků) 13.11.2007 od 15:00 – OU Vrapice.

——————————————————————————————————————————————

8.11.2007 – Zítra se žáci třídy KUC 2B v rámci exkurze podívají do Lidic (Památník – galerie, muzeum).

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor! Nové číslo školního časopisu bude vydáno tento pátek.

Webová soutěž začne již příští týden, sledujte naše webové stránky! (více inf. ve školním časopise)

——————————————————————————————————————————————

8. 11. 2007 – Mezitřídní turnaj dívek ve vybíjené (skupina B). První tři družstva dostávají věcné ceny.

Držíme palce a sportu zdar!

——————————————————————————————————————————————

6.-7.11.2007 – V Domě kultury se uskuteční „veletrh celoživotního vzdělávání“.

I tentokrát nebude naše škola chybět na této akci.

Pro veřejnost máme připravenou pestrou nabídku našich oborů. Jste srdečně zváni!

——————————————————————————————————————————————

5.11.2007 – Vybraní žáci OU odjíždějí s pedagogickým doprovodem na protidrogový seminář.

——————————————————————————————————————————————

Žáci pozor!!! Kurz ANGLICKÉHO JAZYKA začíná již příští týden!!!

Kdy? Každé úterý a středu od 13:30 (uč.č.1).

——————————————————————————————————————————————

1.11.2007 – Mezitřídní turnaj dívek ve vybíjené (skupina A). První tři družstva dostávají věcné ceny.

Držíme palce a sportu zdar!

——————————————————————————————————————————————

24.-25.10.2007 – Podzimní prázdniny

——————————————————————————————————————————————

22.10.2007 – Vítězem mezitřídního turnaje v sálové kopané skupiny B se stala třída ZED1. Blahopřejeme!!!

——————————————————————————————————————————————

V termínu 5.-9.11.07 se uskuteční další protidrogový seminář (Peer program).

Tentokrát v pensionu Amerika (okres Náchod), více informací u třídního učitele.

——————————————————————————————————————————————

18.10.2007 – Sportem proti drogám – mezitřídní turnaj v sálové kopané (skupina B)

——————————————————————————————————————————————

17.10.2007 – Vítězem mezitřídního turnaje v sálové kopané skupiny A se stala třída KUC 1B. Blahopřejeme!!!

——————————————————————————————————————————————

15.-16.10.2007 – Vybraní žáci OU odjíždějí s pedagogickým doprovodem na Peer program do Šlovic.

——————————————————————————————————————————————

11.10.2007 – Sportem proti drogám – mezitřídní turnaj v sálové kopané (skupina A)

Žáci pozor – pro věrné návštěvníky našich webových stránek připravujeme pravidelnou měsíční soutěž.

Ve škole se rozbíhá naplno spektrum zájmových školních aktivit pod vedením zkušených pedagogů.

nové zájmové kroužky pro tento rok (němčina, školní časopis, keramika), připravuje se hip – hop!!!

——————————————————————————————————————————————

11.10.2007 – První číslo školního časopisu. Další číslo bude vydáno k 5.11.07.

Zapojte se i Vy!!!

——————————————————————————————————————————————

V měsíci říjen se vybraní žáci zúčastní „Peer programu“, více informací u třídního učitele.

——————————————————————————————————————————————

24.-26.9.07 – opravné závěrečné zkoušky, přejeme hodně štěstí!!!

——————————————————————————————————————————————

3.9.2007 – Vítáme žáky v novém školním roce 2007/2008 a přejeme hodně zdaru!!!