Školní rok 2009-2010

VEDENÍ ŠKOLY A CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR PŘEJE VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM,PŘÁTELŮM ŠKOLY KRÁSNÉ PRÁZDNINY

—————————————————————————————————————————————————–

30.6.2010 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

—————————————————————————————————————————————————–

29.6.2010 – SLAVNOSTNÍ VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

—————————————————————————————————————————————————–

25.6.2010 – SPORTOVNĚ – ZÁBAVNÉ HRY

Pro žáky OU a PRŠ bylo připraveno dopoledne plné her. Realizace byla naplánována na pátek 25. června 2010.

Žáci i pedagogové se sešli v devět hodin ve Švermově, kde za krásného počasí uspořádal pestrý program. Po zakončení sportovně- zábavných her čekal na žáky táborák, kde si za poklidné atmosféry žáci upekli buřty.

—————————————————————————————————————————————————–

24.6.2010 – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „DO ŽIVOTA PŘIPRAVEN“ A DALŠÍ MIKROPROJEKT „DEN HER VE VRAPICKÉM UČILIŠTI“

24.6.2010 – V rámci prevence sociálně patologických jevů je pro žáky připraven zajímavý vzdělávací program „DO ŽIVOTA PŘIPRAVEN“

Vzdělávací program „Do života připraven“ byl určen žákům prvních a druhých ročníků. Tématicky byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů a připravenosti na krizové situace.

V komponovaném tříhodinovém bloku zhlédli žáci například instruktáž jak bezpečně chatovat na internetu.

V následné besedě s výchovnou poradkyní paní Kolářovou a preventistou panem učitelem Patákem se velmi živě diskutovalo o internetových aktivitách přítomných žáků, především však dívek. Ukázalo se , že někdo zásady bezpečnosti dodržuje, jiný už méně.

V druhé polovině akce přišly na řadu nejdříve ukázky a poté i zkušenosti žáků s tísňovým voláním, poskytováním první pomoci , evakuačním zavazadlem či záchranou tonoucího. Bylo zajímavé slyšet, že někteří z přítomných dívek a kluků už úspěšně asistovali u dopravních nehod. Je skvělé, že nezazmatkovali a udělali co bylo třeba.

Věříme, že čas, který žáci této akci věnovali,nebyl promarněný a že si mohou říci : Do života připraven.

Další dílčí akcí bylo uspořádání mikroprojektu „DEN HER VE VRAPICKÉM UČILIŠTI“ za vedení paní učitelky Kratinové. Pro žáky bylo připraveno pestré zakončení vyučování formou společenských her.

—————————————————————————————————————————————————–

21.6.-23.6.2010 – SJEZD ROMANTICKÉ ŘEKY BEROUNKY

Všichni žáci se těší na konec školního roku, ale žáci OU a PrŠ Vrapice byli letos natěšeni úplně nejvíce. Důvodem byl vodácký kurz na Berounce. Akce proběhla v termínu od 21.-23.6.2010.

Ze školy se vyjíždělo v pondělí již tradičně autobusem absolutně nejspolehlivější firmy pana Pohla. Po dosažení cíle, kterým bylo tábořiště ve Zvíkovci, kde postavili holky a kluci stany a byl zahájen základní výcvik. Ti, kdo byli na vodě poprvé, si pod vedením zkušených instruktorů osvojovali vodácké dovednosti.

Mnoho triček nezůstalo suchých, ale nikomu to nevadilo a všichni byli natěšeni na ráno, až se vydají na řeku doopravdy. Po probuzení slunce přislíbilo svítit, žáci se nalodili a dobrodružství začalo. Řeka byla krásná, někomu se úplně nedařilo, lodˇnechtěla poslouchat povely a dělala si co chtěla. Ale jiní byli naopak za hvězdy, elegantně vzdorovali mnoha záludným nástrahám. Když se dorazilo do kempu ve Višňové , nebylo poražených, ale jen vítězů. Večerní táborák a písničky u něj byl ideálním závěrem dne.

—————————————————————————————————————————————————–

18.6.2010 – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ V HOTELU KLADNO

—————————————————————————————————————————————————–

14.-18.6.2010 – ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY TŘETÍHO ROČNÍKU

—————————————————————————————————————————————————–

1.6.2009 – PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

—————————————————————————————————————————————————–

20.5.2010 – SETKÁNÍ S PAMĚTNICÍ NACISTICKÝCH HRŮZ

Setkání s pamětnicí nacistických hrůz

Ve čtvrtek 20.5.2010 se v našem učilišti uskutečnila velmi zajímavá akce. V úvodu setkání seznámil lektor pan Radek Hejret žáky s historií židovského národa, osvětlil pojmy holocaust a antisemitismus. Jeho prezentace byla přehledná a názorná , ale to nejzajímavější na žáky teprve čekalo.

Vzácným a milým hostem byla paní Marta Kottová . Tato čilá a sympatická paní patří k obětem nacistické genocidy židů. Přežila věznění v koncentračních táborech Terezín i Osvětim, kam byla jako dítě transportována nacisty k likvidaci. Tuto svou tragickou zkušenost předává mládeži. Navštěvuje školy a všestranně se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy nevymizelo z naší paměti . Její vyprávění o vlastních zážitcích sledovali žáci s naprostým zaujetím. Nikdo nevyrušoval, padaly i dotazy. Všichni si mohli udělat představu o tom, jaké byly poměry v koncentračních táborech a jaký byl jeden konkrétní dramatický život tehdy šestnáctileté dívky.

Pamětníků holocaustu už je velmi málo, proto je každé setkání s nimi mimořádným emotivním zážitkem.

—————————————————————————————————————————————————–

17. – 21.5.2010 – SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ KURZ ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

Žáci třetího ročníku se od 17.- 21. května 2010 zúčastní sportovního kurzu, který se bude konat v Libušíně pod dohledem pedagogů naší školy.

Informace k této již tradiční akci podává Mgr. Evžen Slánský.

—————————————————————————————————————————————————–

ŽÁCI POZOR!!!

Již tradičně na závěr školního roku si Vás dovolujeme pozvat na sjezd romantické řeky Berounky na kánoích. Termín plánované akce je stanoven od 21.-24.6.2010.

Více informací k této akci u třídního učitele nebo zástupkyně ředitele Mgr. Milady Longauerové.

—————————————————————————————————————————————————–

6.-7.5.2010 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

—————————————————————————————————————————————————–

19.-21.4.2010 – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ke studiu je 19.-21.4.2010 v areálu OU a PRŠ Kladno – Vrapice. Vzhledem k vysokému počtu uchazečů ke studiu je přijímací řízení rozděleno do tří dnů.

—————————————————————————————————————————————————–

1.-2.4.2010 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

—————————————————————————————————————————————————–

30.3.2010 – MIKROPROJEKT „PODPORA MLÁDEŽE, ZÁRUKA KVALITNÍ BUDOUCNOSTI“

Cílem projektu bude uspořádání prezentace jednotlivých učebních oborů. Ukázat žákům, rodičům a veřejnosti důležitost vzdělanosti.

Dále uplatnění a seberealizace našich žáků nejen ve společnosti, ale především na trhu práce.

Prezentace proběhne v areálu školy OU a PRŠ Kladno – Vrapice, kde bude vyčleněn prostor pro přehlídku učebních oborů (učebny, tělocvična …).

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ DÍVEK V KOŠÍKOVÉ

POŘADÍ SKUPINA „A“

1. ZHR 1

2. KUC 2B

3. PRŠ

POŘADÍ SKUPINA „B“

1. KUC 1A

2. ZDR 2

3. ZHR 2

—————————————————————————————————————————————————–

15.2. – Skupina našich žáků odjíždí na resocializační pobyt do Krkonoš.

—————————————————————————————————————————————————–

8.-12.2.2010 – JARNÍ PRÁZDNINY

—————————————————————————————————————————————————–

ŽÁCI POZOR!!!

„ŠKOLNÍ PARLAMENT“ se uskuteční ve čtvrtek 4.2. Zástupci jednotlivých tříd se sejdou v 8:00 ve sborovně školy. Další informace u pana učitele Smitala a Patáka.

POMOC NAŠICH ŽÁKŮ PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU MĚSTU KLADNO

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM „MEZITŘÍDNÍ TURNAJ VE FLORBALE“

24.1. a 4.2.2010 – Pro žáky je připraven mezitřídní turnaj ve flórbale. Každé družstvo čeká sladká odměna.

POŘADÍ SKUPINA „A“

1. MAL 2

2. TRU 2

3. ZED 1

POŘADÍ SKUPINA „B“

1. ZAM 2

2. KUC 1A

3. ZED 2

—————————————————————————————————————————————————–

ŽÁCI POZOR!!!

V termínu od 15.- 19.2.2010 – se pro žáky připravuje „RESOCIALIZAČNÍ POBYT“ v Jizerských horách. Ubytování i dopravu financuje škola.

VÍCE INFORMACÍ K TÉTO AKCI PODÁVÁ TŘÍDNÍ UČITEL

—————————————————————————————————————————————————–

ŽÁCI POZOR!!!

Od 9.1. – 16.1.08 -PROBĚHNE LYŽAŘSKÝ VÝCVIK I. ROČNÍKU

Lyžařský výcvik proběhne v horské vesničce Strážné v Krkonoších. Případné dotazy u třídního učitele.

www.zvonarka.ic.cz

—————————————————————————————————————————————————–

Všem našim žákům, zaměstnancům, přátelům školy

přejeme radostné svátky a úspěšný vstup do nového roku 2010.

—————————————————————————————————————————————————–

22.12.2010 – KARAOKE VE VRAPICÍCH

Pro žáky byl připraven pestrý dopolední program – soutěž v karaoke. Nejlepší žáci byli odměněni sladkostí.

—————————————————————————————————————————————————–

11.12. a 14.12.2009 – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

—————————————————————————————————————————————————–

26.11.2009 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří OU a PRŠ Kladno – Vrapice proběhne ve čtvrtek 26.11. od 8:00 do 17:00 hodin. Zveme k návštěvě naší školy všechny uchazeče o studium a samozřejmě i všechny ostatní příznivce naší školy.

—————————————————————————————————————————————————–

25.11.2009 – VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO NADAČNÍ FOND SLUNCE

Děvčata prvního ročníku z oboru „Květinářské a aranžérské práce“ se aktivně zúčastnila veřejné sbírky pro Nadační fond Slunce.

Výtěžek z této každoročně opakující akce bude použit na koupi mikrobusu, který poslouží handicapovaným dětem při každodenní přepravě.

NADAČNÍ FOND SLUNCE DĚKUJE VŠEM ŽÁKŮM A PEDAGOGŮM ZA POMOC!!!

—————————————————————————————————————————————————–

19.- 20.11.2009 – VRSTEVNICKÝ KONTAKTNÍ DEN

Cílem projektu je uspořádání prezentace jednotlivých učebních oborů. Ukázat žákům, rodičům a veřejnosti důležitost vzdělanosti. Dále uplatnění a seberealizace našich žáků nejen ve společnosti, ale především na trhu práce.

Prezentace proběhne v areálu školy OU a PRŠ Kladno – Vrapice, kde bude vyčleněn prostor pro přehlídku učebních oborů (učebny, tělocvična …). Každý učební obor bude prezentován samostatně, tak aby žáci především z prvního a druhého ročníku viděli „um“ jejich starších kamarádů a předvedli, co všechno se naučili.

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V NOHEJBALU

27.11.2009 a 30.11.2009 – Pro žáky naší školy je připraven mezitřídní turnaj v nohejbale.

POŘADÍ SKUPINA „A“

1. KUC 2B

2. ZED 1

3. TRU 2

POŘADÍ SKUPINA „B“

1. KUC 1A

2. ZAM 2

3. ZED 2

—————————————————————————————————————————————————–

17.11.2009 – STÁTNÍ SVÁTEK

—————————————————————————————————————————————————–

16.11.2009 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ DÍVEK VE VYBÍJENÉ

5.11. a 13.11.2009 – Pro žáky naší školy je připraven další mezitřídní turnaj. Tentokrát je připraven turnaj dívek ve vybíjené.

POŘADÍ SKUPINA „A“

1. ZDR 2

2. ZHR 2

3. PRŠ 1,2

POŘADÍ SKUPINA „B“

1. ZHR 1

2. PRD 1

3. KUC 2B

—————————————————————————————————————————————————–

2.11.-6.11.2009 – SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ KURZ

Pro žáky naší školy je připraven sportovně – turistický kurz, který se bude konat v Jizerských horách.

Ubytování je zajištěno v horské chatě Zvonice ve 2-4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Strava je zajištěna přímo v penzionu.

Náplň kurzu: turistické výlety, poznávání zajímavých míst v okolí, sportovní vyžití …

Bližší informace k této akci podává Mgr. Milada Longauerová

—————————————————————————————————————————————————–

28.10.2009 -Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

—————————————————————————————————————————————————–

29.-30.10.2009 – Podzimní prázdniny

—————————————————————————————————————————————————–

23.10.2009 – DEN PRO ROMSKOU KULTURU

Projekt by měl blíže seznámit mladé lidi s romským prostředím a především je inspirovat k lepšímu smýšlení. Najít rozdíly v kultuře a snažit se je pochopit. Projekt by měl celkově ovlivnit pohled na romské občany.Měl by napomoci porozumět a přiblížit život Romů a ukázat i jejich kladné a dobré stránky

Nedělat rasové rozdíly. Naučit se a vážit si romské minority.

http://www.ct24.cz/regionalni/70584-na-kladenskem-ucilisti-probehl-maly-romsky-festival/

—————————————————————————————————————————————————–

12.-14.10.2009 – VELETRH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I tentokrát nebude naše škola chybět na veletrhu celoživotního vzdělávání, který se bude konat v DK Kladno. Pro veřejnost máme připravenou pestrou nabídku učebních oborů.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM „MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ“

9.10. a 15.10.2009 – Je připraven pro žáky naší školy mezitřídní turnaj v sálové kopané. Hraje se turnajovým způsobem ve skupinách každý s každým.

Utkání se hrají tři proti třem a hráči mohou střídat během hry. Kapitáni třídních družstev předají na papíře napsané účastníky turnaje svým třídním učitelům nebo učitelům TEV.

POŘADÍ SKUPINA „A“

1. ZED 2

2. KUC 1A

3. TRU 3

PRVNÍM TŘEM DRUŽSTVŮM BUDOU PŘEDÁNY VĚCNÉ CENY

—————————————————————————————————————————————————–

Spolupráce studentů oboru „PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ – PEČOVATELSKÉ PRÁCE“

V DOMOVĚ DŮCHODCŮ FRANTIŠKA KLOZE V KLADNĚ

– jednou za 14 dní děvčata ze třetího ročníku tvoří výrobky, dárky, které potěší babičky a dědečky v DD.

—————————————————————————————————————————————————–

29.9. – 2.10.2009 – Skupina našich žáků odjíždí s na sportovně – turistický kurz do Lužických hor. Ubytování je zajištěno v penzionu Milštejn nedaleko obce Svor.

VÍCE FOTOGRAFIÍ V SEKCI FOTOGALERIE

—————————————————————————————————————————————————–

SPORTOVNÍ DEN – TENTOKRÁT JÍZDA NA MOTOKÁRÁCH, AQUAPARK

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích uspořádala v rámci prevence kriminality další sportovní den. Jednalo se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna.

Tentokrát se si škola připravila pro své žáky dvě oblasti: motokáry, aquapark

—————————————————————————————————————————————————–

24.9.2009 – Žáci naší školy se zúčastní zajímavé exkurze v Praze – 20. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH

Letošní ročník se ponese ve znamení energeticky úsporného bydlení a pořadatelé připravují na každý z pěti veletržních dnů jedno stěžejní téma.

Veletrh FOR ARCH opět nabídne návštěvníkům nejucelenější přehlídku všeho, co souvisí se stavebnictvím – od prezentace špičkových technologií, přes stavební materiály a stroje, až po vybavení interiérů.

http://www.forarch.cz/2009/cz/intercept.asp

—————————————————————————————————————————————————–

PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY SE PŘIPRAVUJE TURISTICKÝ KURZ

Od 29.9. – 2.10.2009 – Pro žáky naší školy je připraven TURISTICKÝ KURZ, který se bude konat v překrásné lokalitě – Lužické hory.

Ubytování bude zajištěno v penzionu Milšten. http://www.milstejn.cz/

Náplň kurzu – turistické výlety, poznávání zajímavých míst, sportovní vyžití a spousta zábavy.

Více informací k této akci podává pan učitel Smital a Paták.

—————————————————————————————————————————————————–

DOPLNĚNA FOTOGALERIE – PAINTBALL

—————————————————————————————————————————————————–

WEBOVÁ SOUTĚŽ JE TADY

Na úvod nového školního roku jsme si pro Vás připravili novou webovou soutěž! Soutěž startuje již dnes a končí v pátek 2.10.2009

Zasílejte vtipné foto na e-mailovou adresu pp.ucitel@seznam.cz

Nejvtipnější tři fotky boudou oceněny!!!

PRVNÍ CENA JE VSTUPENKA DO LANOVÉHO CENTRA NA KLADENSKÉM SLETIŠTI!!!

—————————————————————————————————————————————————–

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádá v rámci prevence kriminality další sportovní den. Jedná se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna.

Realizace akce je naplánována na pátek 18. září 2009.

Program je rozdělen do dvou oblastí – paintball, aquapark.

—————————————————————————————————————————————————–

Žáci pozor – pro věrné návštěvníky našich webových stránek připravujeme pravidelnou měsíční soutěž.

Začínáme již příští týden. Sledujte naše webové stránky!!!

—————————————————————————————————————————————————–

4.9.a 11.9.2009 – SPORTOVNÍ DEN NA SLETIŠTI

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádá v rámci prevence kriminality sportovní den. Jedná se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna.

Realizace akce je naplánována na pátek 4. září 2009. Žáci i pedagogové se sejdou v devět hodin před kladenským Sletištěm.

Program je rozdělen do čtyř oblastí. Bruslení na in-line bruslích, lezení v lanovém centru, fotbal a návštěva aquaparku.

—————————————————————————————————————————————————–

Dojíždění do školy zdarma

Dopisem náměstka hejtmana Středočeského kraje, jsme byli informováni o možnosti bezplatné dopravy žáků do škol ve Středočeském kraji od 1. září 2009.

Podrobnosti o vydávání potvrzení o studiu uvádíme v přiložené metodice.

V příloze vám předkládáme ke stažení potřebný formulář pro potvrzení o studiu a přehled distribučních míst Středočeských žákovských a studentských průkazů v různých městech.

—————————————————————————————————————————————————–

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 se uskuteční v úterý 1.9.2009 v budově OU ve Vrapicích.

Zahájení pro II. a III. ročníky bude od 8:00, pro I. ročník platí čas 10:00.