Školní rok 2010-2011

30.6.2011 – Slavnostní předání vysvědčení. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje žákům hezké prázdniny.
———————————————————————————————————————————————————–

13.-17.6.2011 – ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje hodně šťestí

———————————————————————————————————————————————————–

6.6.2011 – DEN EVVO A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠVERMOVĚ

Skupina žáků se zúčastnila zajímavé přednášky na téma „EKOLOGIE A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“. Koordinátor EVVO učitel Jan Smital se věnoval tématu „Udržitelný rozvoj a rozmanitosti přírody. Školní metodik prevence učitel Petr Paták se zejména věnoval tématu „Rizikové chování ve společnosti“. Na závěr této přednášky skupina žáků vyrazila na ekologickou vycházku do záchranné stanice Kladno – Čabárna.

Hlavním cílem dne bylo ukázat žákům, jak smysluplně využít volno-časové aktivity po škole.

Cílem stanice Čabárna je pomáhat zraněným či jinak postiženým živočichům.

Za zraněným živočichem vyjíždějí pracovníci stanice do terénu nebo ho lidé přinesou přímo na stanici. http://www.volny.cz/zachr.stanice/

———————————————————————————————————————————————————–

🙂 🙂 🙂 ŽÁCI POZOR – SJEZD ŘEKY BEROUNKY 🙂 🙂 🙂

V termínu od 20.-23.6.2011 – na závěr školního roku připravujeme pro naše žáky tradiční sjezd řeky Berounky. Cena kurzu pro účastníky je 800,- Kč, více informací u Mgr. Zdeněka Fiedlera.
———————————————————————————————————————————————————–

1.6.2011 – PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

– více fotografií v sekci fotogalerie

 

———————————————————————————————————————————————————–

25.5.2011 – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – DO ŽIVOTA PŘIPRAVEN

Vzdělávací program „Do života připraven“ byl určen žákům prvních a druhých ročníků. Tématicky byl zaměřen na prevenci rizikového chování a připravenosti na krizové situace.

V komponovaném tříhodinovém bloku viděli žáci například instruktáž jak bezpečně chatovat na internetu.

V následné besedě se školním metodikem prevencem panem Patákem a učitelem Chvojkou se velmi živě diskutovalo o internetových aktivitách přítomných žáků, především však dívek. Ukázalo se , že někdo zásady bezpečnosti dodržuje, jiný už méně.

V druhé polovině akce přišly na řadu nejdříve ukázky a poté i zkušenosti žáků s tísňovým voláním, poskytováním první pomoci , evakuačním zavazadlem či záchranou tonoucího. Bylo zajímavé slyšet, že někteří z přítomných dívek a kluků už úspěšně asistovali u dopravních nehod. Je skvělé, že nezazmatkovali a udělali co bylo třeba.

Věříme, že čas, který žáci této akci věnovali,nebyl promarněný a že si mohou říci : Do života připraven.

———————————————————————————————————————————————————–

16. – 20.5.2010 – SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ KURZ ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

Žáci třetího ročníku se od 16.- 20. května 2011 zúčastní sportovního kurzu, který se bude konat v Libušíně pod dohledem pedagogů naší školy.

Informace k této již tradiční akci podává Mgr. Evžen Slánský.

———————————————————————————————————————————————————–

🙂 🙂 🙂 ŽÁCI POZOR 🙂 🙂 🙂
Připravili jsme si pro Vás webovou soutěž. Celý měsíc se bude hrát o atraktivní ceny!!!Zasílejte vtipné foto na e-mailovou adresu pp.ucitel@seznam.cz

Nejvtipnější tři fotky boudou oceněny a následně umístěny na školní web!!!

———————————————————————————————————————————————————–

PŘEHLED TERMÍNŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

zk

———————————————————————————————————————————————————–

UČENÍ JE ZÁBAVA – KVĚTEN 2011

Moderní vyučování pomocí interaktivní tabule v hodině matematiky. Tentokrát se můžete podívat na snímky ze třídy Kuc 2A.

———————————————————————————————————————————————————–

5.5.2011 – SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ CHLAPCŮ V KOŠÍKOVÉ SKUPINA „A“

KUC 2B

TRU2

ZAM2

———————————————————————————————————————————————————–

21.-22.4.2011 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

25.4.2011 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

———————————————————————————————————————————————————–

15.4.2011 – SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ DÍVEK VE FLORBALU SKUPINA „A“

KUC 2A

PRD 1

ZDR 1

———————————————————————————————————————————————————–

14.-15.4.2011 – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – Přijímací řízení ke studiu je 14.-15.4.2011 v areálu OU a PRŠ Kladno – Vrapice. Vzhledem k vysokému počtu uchazečů ke studiu je přijímací řízení rozděleno do dvou dnů.

———————————————————————————————————————————————————–

PROJEKTOVÝ DEN – PŘEHLÍDKA UČEBNÍCH OBORŮ

Další projektový den, který se uskutečnil v měsíci duben. Cílem projektu bylo uspořádání prezentace jednotlivých učebních oborů. Ukázat žákům, rodičům a veřejnosti důležitost vzdělanosti.

Dále uplatnění a seberealizace našich žáků nejen ve společnosti, ale především na trhu práce.

Prezentace proběhla v areálu školy OU a PRŠ Kladno – Vrapice, kde byl vyčleněn prostor pro přehlídku učebních oborů (učebny, tělocvična …).

———————————————————————————————————————————————————–

31.3.2011 – SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ CHLAPCŮ VE FLORBALU SKUPINA „B“

1. ZED 1

2. KUC 2A

3. MAL 1

———————————————————————————————————————————————————–

24.3.2011 – SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ CHLAPCŮ VE FLORBALU SKUPINA „A“

1. ELT 2

2. KUC 2B

3. TRU 2

———————————————————————————————————————————————————–

31.3.2011 – SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ CHLAPCŮ VE FLORBALU SKUPINA „B“

RESOCIALIZAČNÍ POBYT K KRKONOŠÍCH

Resocializační pobyt ve Strážném k Krkonoších – zaměřen na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě), podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času).

Více informací u svého třídního učitele nebo u zástupkyně Mgr. Milady Longauerové.

———————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ DÍVEK V PŘEHAZOVANÉ

SKUPINA „B“

1. ZDR 2, ZHR 2

2. PRD 2

———————————————————————————————————————————————————–

4.2.2011 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

———————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ DÍVEK V PŘEHAZOVANÉ

SKUPINA „A“

1. KUC 1A

2. PRŠ

3. ZHR 1

———————————————————————————————————————————————————–

22.1.2011 – PEDAGOGICKÁ RADA

———————————————————————————————————————————————————–

Dodatek k přijímacímu řízení – zde

———————————————————————————————————————————————————–

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK I. ROČNÍKU

Žáci naší školz odjíždějí na lyžařský výcvik, který proběhne v horské vesničce Strážné v Krkonoších.

www.zvonarka.ic.cz

———————————————————————————————————————————————————–

5.1.2011 – ŠKOLNÍ PARLAMENT

Jako každou první středu v měsíci se sešel školní parlament ve sborovně školy.

———————————————————————————————————————————————————–

23.12.2010 – 2.1.2011 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vedení školy přeje všem žákům a pedagogickým pracovníkům šťastné a veselé Vánoce.

———————————————————————————————————————————————————–

EXKURZE – VÁNOČNÍ PRAHA, VÁNOČNÍ TRHY

———————————————————————————————————————————————————–

KLADENSKÉ VÁNOČNÍ TRHY

Floriánské náměstí v Kladně se změnilo. Vyrostlo tu celkem čtrnáct dřevěných stánků s bohatým vánočním sortimentem a občerstvením. U této každoročně opakující akce nechybí ani naše škola.

Vánoční trhy budou trvat až do 23. prosince. Nakoupit je zde možné denně od 9 do 17 hodin.

Jako na každém trhu, ani na tom kladenském nechybí prodej vánočních stromků a adventních věnců a dalších výrobků.

———————————————————————————————————————————————————–

BESEDA NA TÉMA RASISMUS, XENOFOBIE

Úvodem pořadu bylo promítnutí krátkometrážního dokumentárního filmu „Šikana, rasismus a xenofobie ve škole“

Po promítnutí filmu vystoupil přední odborník, který uvedl posluchače do dané problematiky a poskytl kvalifikované aktuální informace týkající se tématu promítnutého filmu. Posluchače vyzval k diskusi, ve které zodpovídal jejich dotazy jak v ústní, tak i v písemné formě. Zpestřením pořadu bylo vystoupení zpěváka Jana Kalouska.

———————————————————————————————————————————————————–

10.12.2010 – PŘEDVÁDĚCÍ AKCE FIRMY KOLIMAX

Žáci Petr Lenčeš, Petra Pichlová z třetího ročníku se zúčastnili předváděcí akce firmy KOLIMAX v Chomutově. Jednalo se o ukázku keramických hrnců, pánví a prezentace vaření.

Vedení školy děkuje za vzornou reprezentaci školy.

———————————————————————————————————————————————————–

OU a PrŠ Vás zve na Rómský den – školní projekt financovaný Statutárním městem Kladno prostřednictvím programu Prevence kriminality.

více zde

———————————————————————————————————————————————————–

25.11.2010 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří OU a PRŠ Kladno – Vrapice proběhne ve čtvrtek 25.11. od 8:00 do 17:00 hodin. Zveme k návštěvě naší školy všechny uchazeče o studium a samozřejmě i všechny ostatní příznivce naší školy.

———————————————————————————————————————————————————–

OU a PrŠ Vás zve na Vrstevnický den – školní projekt financovaný Statutárním městem Kladno prostřednictvím programu Prevence kriminality.

více zde

———————————————————————————————————————————————————–

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO NADAČNÍ FOND SLUNCE

Žáci naší školy se aktivně zúčastnili veřejné sbírky pro Nadační fond Slunce.

Výtěžek z této každoročně opakující akce bude použit na koupi mikrobusu, který poslouží handicapovaným dětem při každodenní přepravě.

NADAČNÍ FOND SLUNCE DĚKUJE VŠEM ŽÁKŮM A PEDAGOGŮM ZA POMOC!!!

———————————————————————————————————————————————————–

17.11.2010 – STÁTNÍ SVÁTEK – Den boje za svobodu a demokracii

———————————————————————————————————————————————————–

ŠKOLNÍ PARLAMENT se uskuteční 10.11.2010 v učebně číslo 1. Více informací u pana učitele Patáka a Smitala.

———————————————————————————————————————————————————–

Udělení akreditace od MPSV ČR ve vzdělávacím programu Kvalifikační kurz pro výkon činnosti v oboru pracovník v sociálních službách.

Udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ – 26-010-E

Udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ – 23-007-E

VÍCE INFORMACÍ V SEKCI DOKUMENTY

———————————————————————————————————————————————————–

V sekci foto byla doplněna fotogalerie – začátek nového školního roku, sportovní dny

———————————————————————————————————————————————————–

27.-29.10.2010 – podzimní prázdniny

———————————————————————————————————————————————————–

EXKURZE – DRVOTOVA STEZKA

Žáci třídy Zed 1 a Prd 1 se zúčastní v rámci EVVO zajímavé exkurze – Drvotova stezka, zaniklé lomy Kamenné Žehrovice

———————————————————————————————————————————————————–

ŽÁCI POZOR!

13.10.2010 – „ŠKOLNÍ PARLAMENT“ se uskuteční ve středu 13.10.2010. Zástupci jednotlivých tříd se sejdou v 8:00 ve sborovně školy. Další informace u pana učitele Smitala a Patáka.

———————————————————————————————————————————————————–

SPORTEM PROTI DROGÁM – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Pro žáky je připraven mezitřídní turnaj v sálové kopané. Každé družstvo čeká sladká odměna.

———————————————————————————————————————————————————–

28.9.2010 – STÁTNÍ SVÁTEK – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

———————————————————————————————————————————————————–

27.9.2010 – ŘEDITELSKÉ VOLNO

———————————————————————————————————————————————————–

EXKURZE „FOR ARCH“

Žáci třídy ZED, ZAM, MAL odjíždějí s pedagogickým dozorem na exkurzi do Prahy. Tentokrát se jedná o největší stavební veletrh v Čechách. Pro žáky je připraveno mnoho nových technologických postupů, trendů, ukázka výrobků.

FOR ARCH

– Největší stavební veletrh v Čechách s účastí zahraničních vystavovatelů

– Průřez všemi oblastmi stavebnictví (financování a realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce, vybavení staveb a další)

– Zastoupení investorů, developerů, výrobců, dodavatelů, řemeslníků a dalších z oborů souvisejících se stavebnictví

– Praktické ukázky stavebních řemesel

– Odborný doprovodný program – konference, semináře, workshopy

– Rozsáhlá mediální kampaň v České republice i v zahraničí

– Odborné celostátní soutěže

———————————————————————————————————————————————————–

SPORTOVNÍ DEN NA SLETIŠTI

Program je rozdělen do pěti oblastí: lezení v lanovém centru, fotbalový turnaj, aquapark, motokáry, in-line brusle.

více informací u třídního učitele

———————————————————————————————————————————————————–

20.9.2010 – PREZENTACE FIRMY KANA

Dne 20.9.2010 – byla uspořádaná pro třídy Mal 1, Zam 2, Zdm 3 przentace firmy KANA se sídlem v Pelhřimově, která je výrobcem pracovních pomůcek a potřeb pro malířské, natěračské a zednické práce.

Prazentace byla byla velmi kvalitní a probíhala v těchto fázích – předvádění výrobků a následně názornými ukázky. Žáci měli možnost vyzkoušet si výrobky, které umožňují dodat kvalitu a kvantitu práce dle požadavků zákazníků. Předvedeny nové trendy a technologické postupy práce.

Hodnocení ze strany žáků i pedagogů je velmi kladné a prezentace splnila přiblížení k tématickým celkům jednotlivých oborů. Poděkování patří pracovníkům firmy KANA.

———————————————————————————————————————————————————–

SPORTOVNÍ DEN NA SLETIŠTI

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádá v rámci prevence kriminality sportovní den. Jedná se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna.

Program je rozdělen do čtyř oblastí: lezení v lanovém centru, fotbalový turnaj, paintball, motokáry.

———————————————————————————————————————————————————–

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 je ve středu 1.9.2010 v budově OU ve Vrapicích.

———————————————————————————————————————————————————–

30.6.2011 – Slavnostní předání vysvědčení. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje žákům hezké prázdniny.
———————————————————————————————————————————————————–

13.-17.6.2011 – ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje hodně šťestí 🙂