Zářijový tělovýchovně – sportovní pobyt Křižanov

Žáci druhého a třetího ročníku opět navštívili oblíbený Křižanov na Moravě, kde zažili spoustu nových zážitků a dobrodružství. Pohybové aktivity patřily mezi ty nejoblíbenější, zvolilo se tedy lezecké centrum, které i přes nepřízeň počasí žákům přineslo nevšední zážitky. Spoustu z nich našlo zálibu v paintballu vedeném zkušenými instruktory. Radost přinesla i dlouhá procházka s aktivním sběrem hub a pořizování uměleckých fotek s nádechem podzimu. Celou akci završila večerní diskotéka s dívčím vystoupením tanečních kreací spolu s prvky Zumby. Celý výlet se žákům líbil a již nyní se těší na další.

Na tento pobyt byla poskytována finanční podpora EU. (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857)