3. kolo příjmacího řízení – výsledky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ UCHAZEČŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠK.R. 2018/2019 3.kolo

Číslo jednací        Rozhodnutí

718                        přijat/přijata
843                        přijat/přijata
844                        nepřijat/nepřijata
912                        přijat/přijata
929                        přijat/přijata
930                        přijat/přijata

 

V Kladně 26. června 2018                                                               Mgr. Ivana Sedláková
Čj.:0972/2018/Zal/SOVKL                                                                      ředitelka školy