Šťastné vstoupení do nového roku 2018,

plno studijních úspěchů, pohody

a hlavně zdraví

přejí všem studentům zaměstnanci školy.