Dny otevřených dveří 22. a 28. 11. 2018

Dny otevřených dveří 22. a 28. 11. 2018

Podpora žáků pro úspěšný vstup a udržení se na trhu práce

 

V rámci projektu „Zažít úspěch“ registračí číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 byly dne 22. 11. a 28. 11. 2018 uspořádány pro širokou veřejnost Dny otevřených dveří. V rámci tohoto dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si naše učebny, získat přehled o nabízených oborech, které naše škola nabízí ke studiu a formou workshopu si všichni zájemci mohli vyzkoušet, co dané obory obnášejí. Projektové aktivity probíhaly také formou přednášek a prezentací na téma „Podpora žáků pro úspěšný vstup a udržení se na trhu práce“, kde byl prostor pro diskuzi a otázky k danému tématu. Představeny byly pořádané aktivity v rámci tohoto projektu, čímž se předběžní zájemci seznámili s důvody, proč si vybrat k dalšímu studiu právě naši školu – s námi máte budoucnost jistou! Na tuto akci byla poskytnuta finanční podpora EU.