Beseda o bezpečnosti

V pondělí 17. 6. k nám do školy přijel pan Mgr. Eduard Krainer – manažér pro školení bezpečnosti na školách, přednášet o tom jak postupovat v případě vzniku mimořádné události školy a školského zařízení v rámci prevence kriminality.

Dne 14. 10. 2014 si nebezpečný psychopat náhodně vybral školu a vydal se tam pod tíhou své duševní choroby spáchat vraždu. Tehdy jsme si všichni uvědomili, jak jsme zranitelní a nepřipravení na mimořádné situace. Zamýšlet se začaly i školy. „Navykli jsme si žít v bezpečí a naše pudy otupěly.“ říká Mgr. Eduard Krainer, který vedl seminář pro vyučující a žáky. Dopoledne na téma jak se zachovat když přijde násilné ohrožení do školy bylo pro žáky zajímavé a poučné. Lektor chtěl ve dvouhodinovém výstupu zejména upozornit na význam této otázky, aby školy začali o těchto problémech přemýšlet a připravovat na ně svoje pedagogy.  Aby sami aktivně řešili problém a nespoléhali se na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní složky. Beseda obsahovala plnohodnotné informace a byla podána velmi pěknou formou.