Beseda s Radimem Uzlem

Dnes 19. 11. naší školu navštívil český gynekolog a sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc.. Pohovořil s našimi žáky velmi poutavě a zábavně na téma antikoncepce, problematika početí dítěte a pohlavně přenosné choroby.

Žáci se tak dozvěděli velice důležité informace ze sexuálního života. Na závěr proběhla diskuse, ve které žáci kladli věcné dotazy k danému tématu.