Beseda z ÚP

Dne 16. 5. 2018 nás opět navštívila pracovnice Úřadu práce ČR z kontaktního pracoviště Kladno paní Eva Šichová – poradce IPS. Pro žáky si připravila zajímavou prezentaci ohledně evidence na úřadu práce.

Paní Eva Šichová pohovořila s žáky 3. ročníků a vysvětlila:

– kdy se evidovat na ÚP (úspěšné a neúspěšné absolvování školy, předčasné ukončení studia)

– kdo je nejvíce ohrožen nezaměstnaností (absolventi, matky na MD, osoby nad 50 let, zdravotně znevýhodnění)

– pro koho je ÚP ČR zřízen (pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro osoby se zájmem o rekvalifikaci, atd.)

– o povinnostech uchazeče o zaměstnání

– o právech uchazeče o zaměstnání

– podpora v nezaměstnanosti (výše podpory a délka vyplácení podpory)

– činnost ÚP (poradenství, trh práce, atd.)

– pracovní smlouva (co musí a může obsahovat smlouva)

 

Přednáška byla velmi zajímavá a žáci získali spoustu důležitých informací. Pro žáky 3. ročníků, kteří končí příští měsíc závěrečnými zkouškami, to byla velmi přínosná beseda.