Burza práce a vzdělávání v Rakovníku

19. 11. se zástupci naší školy z řad pedagogů i žáků zúčastnili tradiční podzimní Burzy práce a vzdělávání v sousedním Rakovníku. Prezentovali jsme tam naši školu mnoha desítkám návštěvníků a seznámili případné budoucí studenty s náplní a podmínkami studia u nás. Velký dík patří třeťákům Vojtovi Černému a Tomáši Rohanovi, kteří vzorně a trpělivě reprezentovali školu a do pozdních odpoledních hodin se dělili s návštěvníky o své zkušenosti ze studia.