Category Archives: Školní rok 2017-2018

Konec školního roku 29. 6. 2018

Konec školního roku 29. 6. 2018

Dnes si žáci převzali vysvědčení za své snažení ve školním roce 2017/2018 a tím se jim uzavřel další rok v jejich studiu. Pedagogický sbor a všichni zaměstnanci školy přejí všem žáků krásné prázdniny ...
Článek v novinách

Článek v novinách

27. června 2018 vyšel v Kladenském deníku článek o naší škole, jeho znění si můžete přečíst zde. projekt „Zažít úspěch“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16­_037/0004857 ...
Závěrecné zkoušky 3. ročníků

Závěrecné zkoušky 3. ročníků

V úterý 19. 6. začala poslední část závěrečných zkoušek. Po písemné a praktické části přišla na řadu ústní část. Jako první nastoupí studenti oboru Zahradnické práce. Ve středu 20. 6. to čeká elektrik ...