Článek v novinách

27. června 2018 vyšel v Kladenském deníku článek o naší škole, jeho znění si můžete přečíst zde.

projekt „Zažít úspěch“
reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16­_037/0004857