Člověk v tísni – informace

Potřebujete i jinou pomoc, než jakou Vám může poskytnout naše škola?

Naše škola spolupracuje s kladenskou pobočkou organizace Člověk v tísni. Pokud jste vyčerpali všechny možnosti podpory při distanční výuce, které poskytuje naše škola (ale i v dalších oblastech – viz přiložený leták ČvT), můžete se na tuto organizaci obrátit. Její pracovníci jsou k dispozici všem, kdo jejich pomoc potřebují. Volat můžete přímo na tel. 775 871 544 (paní Siváková) nebo Vám může kontakt s nimi případně zprostředkovat naše škola. Věříme, že vše společně zvládneme!

Program kariérního poradenství , Člověk v tísni, o.p.s.

CO MI KARIÉRNÍ PORADCE MŮŽE NABÍDNOUT?

– Podporu při vzdělávání a motivaci ke studiu

– Doučování

– Pomoc s výběrem vhodné školy a učebního oboru

– Pomoc s přípravou na reparát

– Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky

– Doprovod při dnech otevřených dveří na školách

– Podpora k úspěšnému ukončení školy/ročníku

– Nácvik pracovních kompetencí

– Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

! PROGRAM RETROSTIPENDIÍ !

Co takhle odměna za řádnou docházku, správné chování a dobrý prospěch ve škole?

Co je potřeba udělat pro zařazení do programu retrostipendií?

– Spojit se s kariérním poradcem

– Navštěvovat SS, OU nebo SOU

– Vyplnit žádost pro získání retrostipendia

– Na pololetním vysvědčení nesmí být neomluvené hodiny

– Omluvená absence za pololetí nesmí přesáhnout 20 %

– Vybrat klíčové předměty, z nichž musí mít stipendista 3, 2 nebo 1

– Stipendista nesmí mít žádnou pětku, hodnocení „neklasifikován“ ani sníženou známku z chování

– Docházet na sjednané konzultace s kariérním poradcem alespoň 1x měsíčně.

Po splnění těchto podmínek můžeš získat 1000,- Kč!

Kontakty na kariérní poradce – Člověk v tísni , Pobočka Středočeský kraj:

Maria Siváková – kariérní poradkyně pro Kladno a okolí

775 871 544

maria.sivakova@clovekvtisni.cz

Kateřina Šmídová – kariérní poradkyně pro Beroun a okolí

702 182 178

katerina.smidova@clovekvtisni.cz