Delegace z Polska

Dne 19. a 20. 4. 2017 navštívili Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje zástupci Kuratoria Oswiaty Opolského vojvodství a vojvodského centra dalšího vzdělání učitelů – Regionalnego Zespolu Placówek Wsparcia Edukacji v Opole.  Delegaci přijal vedoucí odboru Mgr. Radek Coufal.

Obě strany se vzájemně informovaly o probíhajících projektech spolupráce a projednaly řadu nových témat, která budou připravena k realizaci. Zároveň byla projednána i příprava setkání nejvyšších představitelů obou regionů v oblasti školství v roce 2017, který je ve znamení příprav 15. výročí podepsání deklarace o spolupráci 4 regionů – Středočeského kraje, Opolského vojvodství, Burgundska a Porýní-Falce. Tato smlouva o spolupráci, upřesněná v dalších dokumentech, je stabilním základem probíhající a i budoucí spolupráce v oblasti vzdělávání.

Společně s vedoucím odboru Radkem Coufalem se jednání zúčastnili Ingrid Vavřínková, koordinátorka mezinárodní spolupráce a Mgr. Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Polská delegace byla vedena ředitelem RZPWE panem Leszkem Tomczakem. Dalšími členy delegace byli Hanna Franczak, zástupkyně ředitele RZPWE a koordinátor zahraniční spolupráce Kuratoria Oswiaty v Opole, Andrzej Popiolek.

Součástí programu polské delegace bylo nejenom seznámení se s projektovou činností v oblasti školství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, ale také návštěva vybrané střední školy – Středního odborného učiliště a Praktické školy v Kladně – Vrapicích, která má bohaté zkušenosti nejen s projektovou činností, ale může sdílet také zkušenosti z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

IMG_20170420_102158