Plán akcí 2016/2017

Září

Adaptační akce pro žáky 1. ročníků

 • vytváření vztahu mezi učitelem a žákem, pochopení specializace výuky, zásady pomoci žákům.

Adaptační akce pro rodiče 1. ročníků

 • seznamovací akce pro rodiče žáků 1. ročníků, forma a možnosti pomoci při výuce, podpora přenosu informací mezi žákem a učitelem.

Projektový den „Co po škole?“ - zájmové mimoškolní činnosti školy

 • představení kroužků na škole žákům 1. ročníku, vytváření a upevnění kolektivu žáků a integrace nových žáků ve škole.

Projektový den – „Vítejte u nás“ školní preventivní strategie, Minimální preventivní program

 • pozitivní motivace žáků ke studiu

Projektový den – EVVO

 • výzdoba školy, úprava okolí, poučení žáků o bezpečnosti a zdraví

Exkurze – Po stopách sv. Václava – Budeč

 • podpora literárně estetické výchovy

Exkurze – Zahrada Čech Litoměřice

 • podpora učebního oboru Zahradnické práce

Exkurze – For Arch 2016

 • podpora technického vzdělávání

Říjen

Beseda na téma: Závislosti

 • prevence soc. patologických jevů

Beseda na téma: Den vzniku čsl. státu

 • v rámci státního svátku 28. 9. Den české státnosti

Projektový den – Den zdraví

 • mezitřídní turnaj kopaná, vybíjená

Sportovní den „Vrapice na bruslích“

 • podpora mimoškolních sportovních aktivit

Exkurze – IQ park Liberec

 • podpora technického vzdělávání

Listopad

Projektový den – Den pro řemeslo 24. 11. 2016

 • přehlídka a mezioborová spolupráce žáků školy
 • zkvalitňování vztahů žák x žák, učitel x žák, učitel x učitel.

 Výzdoba školy, úprava okolí.

Beseda na téma – Den vzniku čsl. státu

 • posílení literárně estetického vědomí žáků

Exkurze – po stopách Karla IV – stavitelství

 • podpora technického vzdělávání

Prosinec

Přednáška – Kudy kráčely novodobé české dějiny – Praha 17. listopad

 • podpora literárně estetické výchovy

Exkurze – Vánoční trhy Praha, návštěva betlémské kaple

 • připomenutí vánočních tradic

Projektový den – „Vrapice slaví vánoce“

 • posílení přátelských vztahů, soutěže s vánoční tématikou, výzdoba školy, vánoční besídka

Vánoční sportovní den

 • vánoční turnaj ve vybíjené

Leden

Projektový den – Den pro řemeslo 12. 1. 2017

 • přehlídka a mezioborová spolupráce žáků školy
 • zkvalitňování vztahů žák x žák, učitel x žák, učitel x učitel.

Exkurze – návštěva Parlamentu ČR

Exkurze – návštěva Okresního soudu v Kladně

 • podpora výuky – výchova k občanství

Lyžařský kurz – Zvonařka 28. 1. 2017 – 4. 2. 2017

Únor

Exkurze: Solar Praha

 • podpora technických oborů

Exkurze: Řemesla 2017 – Praha – Letňany

 • podpora technických oborů

Výstava – Dřevostavby Praha – Holešovice

 • podpora technických oborů

Projektový den – Řemeslo má zlaté dno

 • podpora výuky technických oborů

Březen

Exkurze – návštěva rozvodny

 • podpora výuky oboru Elektrikář

Návštěva předváděcí akce Colorlak

 • podpora výuky oboru Malíř

Exkurze – návštěva Azylového domu

 • podpora výuky oboru Zdravotnické práce

Čokoládovny Prahy Orion

 • podpora výuky oboru Kuchař

Projektový den – Vítaní jara, velikonoční tradice

 • podpora mezioborové spolupráce

Duben

Projektový den – Den Země

 • podpora EVVO, udržitelný rozvoj

Projektový den – Finanční gramotnost

 • podpora finanční gramotnost

Projektový den – Mezinárodní den Knihy

 • podpora čtenářské gramotnosti

Projektový den – Mezinárodní den zdraví

 • podpora zdravého životního stylu

Květen

Projektový den – Městské parky Kladno

 • podporu učebního oboru Zahradník

Projektový den – EVVO – záchranná stanice Aves

 • podpora EVVO a udržitelného rozvoje

Sportovní projektový den – branný závod, orientace v terénu

 • podpora rozvoje tělesné výchovy a sportu

Soutěž – Kuchařské dovednosti – Kunice

Soutěž – Prodavačské dovednosti – soutěž v aranžování a dárkového balení

Soutěž – Zahradnické práce – Plzeň, soutěž o plzeňský karafiát – aranžování věnců, svícnů, vázání jednoduchých květin

Vrapické dovednosti – mezioborové soutěže dovedností žáků 3. ročníků

Červen

Exkurze – Botanická zahrada Praha

 • podpora výuky učebního oboru Zahradník

Sportovní projektový den – poznáváme okolí školy

 • práce s buzolou, geocaching,

Beseda s pracovníkem z UP Kladno

 • příprava na budoucí povolání, hledání pracovních míst, informace o volných pracovních místech v regionu