Důležité informace k učivu

DŮLEŽITÉ:

Žáci jsou povinni zadané úkoly vypracovávat a studovat zadanou látku! Termíny k odevzdání jsou vždy určeny, dodržujte je prosím. Povinné jsou nejen testy v Moodlu – na známky, ale i úkoly, které vypracováváte do sešitu!!! Pokud žák nemá přístup k PC, může požádat ve škole k zaslání úkolů v papírové podobě.

Úkoly jsou v systému vkládány postupně podle rozvrhu hodin ve škole. Žáci, kteří mají teoretickou výuku v daném týdnu plní úkoly do školy. Ti žáci, kteří mají odborný výcvik studují učivo a plní úkoly z odborného výcviku.

Úkoly musí zpracovávat všichni – na základě splnění daného úkolu dostává žák známku. Pokud žák úkoly plnit nebude, nebude klasifikován na konci pololetí!          

Stipendia budeme vyplácet podle aktivity žáka na MOODLu!!!

1. Video – NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ DO PROSTŘEDÍ MOODLE :

Pokud máte problém s přihlášením, zapomenuté heslo, nemáte vytvořený účet – kontaktujte správce IT: Radek Panenka – 727953324 nebo panenka@ouvrapice.cz. Při kontaktu uvádějte jméno, příjmení, ročník a obor. Díky

2. Video – JAK PRACOVAT V MOODLE