Důležité

Příští týden tj. od pondělí 5. 10. bude probíhat výuka pouze pro žáky na praxi a pro žáky na teorii bude probíhat výuka distančně (doma přes internet). Žáci, kteří nemají přístup k internetovému připojení, si mohou materiály k výuce vyzvednout v tištěné podobě v budově školy u daného vyučujícího.
Výuka je povinná, bude se kontrolovat účast a plnění zadaných úkolů v programu Moodle. Zadané úkoly a testy budou klasifikovány.