Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší vzdělávací projekty

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 uspořádal Dům zahraniční spolupráce v kulturním centru La Fabrika v pražských Holešovicích slavnostní vyhlašování Cen DZS, kde odměnily nejlepší letošní projekty v programech Erasmus+, CEEPUS, Euroguidance a eTwinning. Při této příležitosti také představil organizátora nejlepší české akce v rámci evropské kampaně Erasmus Days.

Slavnostní akci zahájila krátkým projevem ředitelka DZS Dana Petrova, náměstek MŠMT Václav Velčovský a náměstkyně MŠMT Dana Prudíková.

Z velké řady škol a společností byly oceněny tyto projekty:

• Erasmus+ školní vzdělávání:

Let’s Walk and Learn – Education viaTourist Paths in Europe. Gymnázium Rájec – Jestřebí, obecně prospěšná společnost.

• Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava:

Vzděláváme se pro lepší budoucnost praxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí. Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace.

Cena patří paní ředitelce a velké poděkování celému školnímu týmu.

DĚKUJEME!!!

• Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání:

Intercultural Communicative Competence- A Competitive Advantage for Global Employability. České vysoké učení technické v Praze.

• Erasmus+ vzdělávání dospělých:

ECEtt Erasmus+ Mobility. Magdaléna, o.p.s.

 

Naše škola byla v projektech vyhodnocena jako nejlepší v celé České republice. Je to velikánský úspěch. Žáci se díky projektům dostanou do různých cizích zemí a získají certifikáty pro jejich budoucí kariérní zařazení, což jim pomůže snáze najít zaměstnání.

Tak už víte, proč se přidat právě k nám? 🙂