Erasmus+ stáž z Polska

Naše škola hostí v tomto týdnu tj. od 30. 9. do 4. 10. návštěvu pedagogů ze sousedního státu Polska a to z Branzowa školy. Jejich koordinátorkou je paní Dominika Pawlowska. Stáž je zaměřena na evaluaci, výměnu zkušeností z výukovými materiály, pomůckami a metodami, dále také na metody hodnocení žáků.

Na tuto akci byla poskytována finanční podpora EU

„Zažít úspěch“ reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857