EVVO – plasty

V pátek 1. 3. proběhla pod vedením paní učitelky Srpové ekologická přednáška na téma plasty. Žáci shlédli krátký informační film, který názorně ukázal proces plastů – od jejich výroby po jejich likvidaci a recyklaci. Načerpané znalosti z filmu mohli žáci uplatnit v soutěžním testu.

Ekologicky zaměřený den pokračoval úklidem v okolí školy. Každý žák dostal gumové rukavice a pytel na odpadky. Uklidili jsme v lese u vlakové zastávky.

Den se zakončil odměnou ve formě opékaní špekáčků.

 

  

  

 

Více fotografií najdete v záložce FOTO.