Školní rok 2009-2010

2009/2010 DOMOV DŮCHODCŮ FRANTIŠKA KLOZE V KLADNĚ

SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S DOMOVEM DŮCHODCŮ FRANTIŠKA KLOZE V KLADNĚ. Jednou za 14 dní děvčata oboru "Prace ve zdravotnických a sociálních službách" navštěvují DD, kde tvoří výrobky, dárky s klienty domu.

5 Photos

2009/2010 FOR ARCH

24.9. 2009 - EXKURZE "FOR ARCH 2009" Veletrh FOR ARCH opět nabídl návštěvníkům nejucelenější přehlídku všeho, co souvisí se stavebnictvím – od prezentace špičkových technologií, přes stavební materiály a stroje, až po vybavení interiérů.

6 Photos

2009/2010 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala v měsíci leden lyžařský výcvik.Lyžařský výcvik proběhl v horské vesničce Strážné v Krkonoších.

12 Photos

2009/2010 TURISTICKÝ KURZ - Jizerské hory

2.11. - 6.11.2009 - TURISTICKÝ KURZ - Jizerské hory

42 Photos

2009/2010 KARAOKE VE VRAPICÍCH

22.12.2010 - KARAOKE VE VRAPICÍCH Pro žáky byl připraven pestrý program "KARAOKE VE VRAPICÍCH". Nejlepší žáci byli odměněni sladkostí.

8 Photos

2009/2010 PAINTBALL

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala v rámci prevence kriminality sportovní den. Jednalo se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna. Realizace akce byla naplánována na pátek 18. září 2009 Program byl rozdělen do dvou oblastí - návštěva aquaparku, paintball.

14 Photos

2009/2010 ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

1.6.2010 - PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

16 Photos

2009/2010 PREVENCE KRIMINALITY

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala v rámci prevence kriminality sportovní den. Jednalo se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna. Realizace akce je naplánována na pátek 4. září 2009 a 11. září 2009. Program byl rozdělen do čtyř oblastí. Bruslení na in-line bruslích, lezení v lanovém centru, fotbal a návštěva aquaparku.

14 Photos

2009/2010 ROMSKÝ DEN

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala 23.10. 2009 v rámci prevence kriminality ROMSKÝ DEN. Projekt by měl blíže seznámit mladé lidi s romským prostředím a především je inspirovat k lepšímu smýšlení. Najít rozdíly v kultuře a snažit se je pochopit. Projekt by měl celkově ovlivnit pohled na romské občany.Měl by napomoci porozumět a přiblížit život Romů a ukázat i jejich kladné a dobré stránky.Nedělat rasové rozdíly. Naučit se a vážit si romské minority.

14 Photos

2009/2010 SBÍRKA PRO NADAČNÍ FOND SLUNCE

25.11.2009 - VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO NADAČNÍ FOND SLUNCE Děvčata prvního ročníku z oboru "Květinářské a aranžérské práce" se aktivně zúčastnila veřejné sbírky pro Nadační fond Slunce. Výtěžek z této každoročně opakující akce bude použit na koupi mikrobusu, který poslouží handicapovaným dětem při každodenní přepravě. NADAČNÍ FOND SLUNCE DĚKUJE VŠEM ŽÁKŮM A PEDAGOGŮM ZA POMOC!!!

8 Photos

2009/2010  SPORTOVNĚ - TURISTICKÝ KURZ

17. - 21.5.2010 - SPORTOVNĚ - TURISTICKÝ KURZ ŽÁKŮ TŘETÍHO ROČNÍKU

16 Photos

2009/2010  SJEZD ROMANTICKÉ ŘEKY BEROUNKY

21.6.-23.6.2010 - SJEZD ROMANTICKÉ ŘEKY BEROUNKY Všichni žáci se těší na konec školního roku, ale žáci OU a PrŠ Vrapice byli letos natěšeni úplně nejvíce. Důvodem byl vodácký kurz na Berounce. Akce proběhla v termínu od 21.-23.6.2010. Ze školy se vyjíždělo v pondělí již tradičně autobusem absolutně nejspolehlivější firmy pana Pohla. Po dosažení cíle, kterým bylo tábořiště ve Zvíkovci, kde postavili holky a kluci stany a byl zahájen základní výcvik. Ti, kdo byli na vodě poprvé, si pod vedením zkušených instruktorů osvojovali vodácké dovednosti. Mnoho triček nezůstalo suchých, ale nikomu to nevadilo a všichni byli natěšeni na ráno, až se vydají na řeku doopravdy. Po probuzení slunce přislíbilo svítit, žáci se nalodili a dobrodružství začalo. Řeka byla krásná, někomu se úplně nedařilo, loď nechtěla poslouchat povely a dělala si co chtěla. Ale jiní byli naopak za hvězdy, elegantně vzdorovali mnoha záludným nástrahám. Když se dorazilo do kempu ve Višňové , nebylo poražených, ale jen vítězů. Večerní táborák a písničky u něj byl ideálním závěrem dne.

11 Photos

2009/2010  VRSTEVNICKÝ KONTAKTNÍ DEN

19.-20.11.2009 - VRSTEVNICKÝ KONTAKTNÍ DEN Cílem projektu je uspořádání prezentace jednotlivých učebních oborů. Ukázat žákům, rodičům a veřejnosti důležitost vzdělanosti. Dále uplatnění a seberealizace našich žáků nejen ve společnosti, ale především na trhu práce. Prezentace proběhne v areálu školy OU a PRŠ Kladno – Vrapice, kde bude vyčleněn prostor pro přehlídku učebních oborů (učebny, tělocvična …). Každý učební obor bude prezentován samostatně, tak aby žáci především z prvního a druhého ročníku viděli „um“ jejich starších kamarádů a předvedli, co všechno se naučili.

16 Photos

2009/2010 MOTOKÁRY

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala v rámci prevence kriminality sportovní den. Jednalo se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna. Realizace akce byla naplánována na pátek 25. září 2009 Tentokrát byl program rozdělen pouze na dvě oblasti - návštěva aquaparku, jízda na motokárách.

11 Photos