Školní rok 2010-2011

EVVO A PRIMÁRNÍ PREVENCE - ČABÁRNA

Skupina žáků se zúčastnila zajímavé přednášky na téma „EKOLOGIE A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“. Koordinátor EVVO učitel Jan Smital se věnoval tématu „Udržitelný rozvoj a rozmanitosti přírody. Školní metodik prevence učitel Petr Paták se zejména věnoval tématu „Rizikové chování ve společnosti“. Na závěr této přednášky skupina žáků vyrazila na ekologickou vycházku do záchranné stanice Kladno – Čabárna. Hlavním cílem dne bylo ukázat žákům, jak smysluplně využít volno-časové aktivity po škole.

31 Photos

2010/2011 Závěrečná písemná zkouška 2011

1.6.2011 - Závěrečná písemná zkouška třetího ročníku

50 Photos

2010/2011 Sportovní kurz 2011

Žáci třetího ročníku se od 16.- 20. května 2011 zúčastnili sportovního kurzu, který se konal v Libušíně pod dohledem pedagogů naší školy.

20 Photos

2010/2011 Resocializační pobyt - Stražné v Krkonoších

Resocializační pobyt ve Strážném k Krkonoších - zaměřen na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě), podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času).

34 Photos

2010/2011 Lyžařský výcvik

Odborné učiliště a Praktická škola ve Vrapicích pořádala v měsíci leden lyžařský výcvik.Lyžařský výcvik proběhl v horské vesničce Strážné v Krkonoších.

59 Photos

2010/2011 Vrstevnický den

24.11.2010 – Vrstevnický den – školní projekt financovaný Statutárním městem Kladno prostřednictvím programu Prevence kriminality.

15 Photos

2010/2011 Veřejná sbírka pro Nadační fond Slunce

23.11.2010 - VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO NADAČNÍ FOND SLUNCE Žáci naší školy se aktivně zúčastnili veřejné sbírky pro Nadační fond Slunce. Výtěžek z této každoročně opakující akce bude použit na koupi mikrobusu, který poslouží handicapovaným dětem při každodenní přepravě. NADAČNÍ FOND SLUNCE DĚKUJE VŠEM ŽÁKŮM A PEDAGOGŮM ZA POMOC!!!

6 Photos

2010/2011 Projekt

Škola v rámci prevence kriminality pořádala sportovní dny. Jednalo se o dílčí akci projektu „Pod jednou střechou“ , který zaštiťuje Magistrát města Kladna.

60 Photos

2010/2011 Drvotova stezka

Exkurze třídy ZED1 a PRD1 po Drvotově stezce a na zaniklé lomy Kamenné Žehrovice

25 Photos

2010/2011 Začátek nového školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 proběhlo 1.9.2010 v budově OU ve Vrapicích.

15 Photos