Informace pro nastupující žáky

Časový harmonogram pro žáky 1. ročníků

9:30 h

Stravovací a ubytovací služby – učebna číslo 1

Praktická škola dvouletá – učebna číslo 8

Elektrotechnické a strojně montážní práce – učebna číslo 12

11:00 h

Zahradnické práce – učebna číslo 11

Truhlářská a čalounická výroba – učebna číslo 3

Pečovatelské služby – učebna číslo 6

12:00 h

Zednické práce – učebna číslo 4

Prodavačské práce – učebna číslo 14

Škola žákům hradí

  • pracovní oděv (oblečení + obuv)
  • pracovní pomůcky (dle oboru vzdělání)
  • školní potřeba (sešity, učebnice a další)
  • stipendia (vybrané obory)

V den pohovoru s sebou žáci přinesou

  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • finanční částku 270 Kč (z toho 200 Kč příspěvek na SRPŠ a částka 70 Kč, kterou žáci uhradí nákup zámku k uzavírací skříňce na odkládání obuvi a svršků)