Inkluzivní vzdělávání – příklady dobré praxe

Ve čtvrtek 7. 11. nás navštívila mezinárodní delegace. Účastníci byli z Finska, Irska, Slovenska a Španělska. Všichni měli možnost nahlédnout do teoretického i praktického vyučování, někdo se i zapojil. Celé dopoledne se neslo v duchu vyměňování zkušeností z výuky a doporučení osvědčených vzdělávacích pomůcek.

Více fotografií najdete v záložce FOTO.