Itálie 4. – 18. 5.

Rychlé informace z Itálie – ve čtvrtek 9. 5. zdravotníci navštívili domov pro seniory v Cesenatiku – seznámili se s chodem domova a nacvičili si polohovací techniky a manipulaci s klienty (na lůžku a na vozíku). Zahradníci započali svou práci výsadbou květinových truhlíků a instalací držáků truhlíků na zábradlí, dále pak instalací zavlažovacího systému. V pátek 10. 5. probíhala dopolední výuka v Cesenatiku pro kuchaře pod vedením pana Fabio – ukázka přípravy italského těsta, zdobení a pečení pizzy. Zahradníci měli v tento den na starost údržbu zahrady a mobilní zeleně v hotelu Plaza – stříhání živých plotů, hnojení, kontrola závlah atd. Zdravotníci měli v hotelové škole připravenou výuku zaměřenou na dietu – zelenina a bylinky. O víkendu byl pro žáky připravený zábavný program, kde nejvíce zaujalo delfinárium Oltremare. V pondělí na žáky z oboru kuchař v hotelu Deborah čekal kuchař Andrea, který naučil žáky připravovat bramborové noky. Odpoledne proběhl v hotelu Plaza kurz kávy. Zdravotníci měli praktické cvičení stlaní lůžek pacientů a zásady dodržování bezpečnosti. Odpoledne pak připravovali dárky pro seniory v pečovatelském domě, nácvik komunikace duševní a duchovní podpory klienta. Zahradníci měli za úkol zjistit ceny řezaných, sušených a umělých květin v místních obchodech. Zjišťovali nabídku aktuálního sortimentu. V úterý 14. 5. proběhla výuka v kuchyni v hotelu Deborah pro žáky oboru kuchař pod vedením paní Lály. Velké menu se skládalo ze smažených parmazánových kuliček, lasagní a Piadiny. Zdravotníci měli výuku v pečovatelském domě v Cervii CASA-PROTETTA na téma soběstačnost klienta, obsluha klienta a servírování pokrmů. Žáci oboru zahradník aranžovali keramické nádoby, procvičovali floristickou techniku lepení – vyhotovili formálně vegetativní aranžmá doplněné o mušle. Odpolední program pro všechny žáky byl zajištěn v parku miniatur v Rimini. Následovala prohlídka historického centra San Marina. Ve středu 15. 5. ráno se žáci oboru kuchař dostavili do kuchyně v hotelu Deborah za paní Lálou. Připravovali fantastické sušenky. Žáci oboru zdravotník se seznámili v CASA-PROTETTA s místními hygienickými prostředky a pomůcky. Osvojili si techniku stlaní lůžek. Zahradníci aranžovali velké sesazované nádoby u hotelové recepce. Odpoledne ochutnávali všichni žáci v místní cukrárně zmrzlinu. Ve čtvrtek 16. 5. byl pro žáky připraven celodenní výlet do zábavného parku Mirabilandia. 14 dní uteklo jako voda a v pátek odpoledne nás čekala cesta zpět do Čech. ARRIVEDERCI ITALIA…..

Vzdělávání bez hranic – praxe žáků SOU a PrŠ Kladno – Vrapice v zahraničí II.,2018-1-CZ01-KA102-047690

Více fotografií najdete v záložce FOTO.