Kontakty

ZMĚNA KONTAKTU! K oficiálnímu podání (úřední korespondence) v elektronické podobě využívejte od 1. 5. 2015 výhradně nově zřízený email školy: sovkl@kr-s.cz. Pro běžnou korespondenci platí původní emailové kontakty jednotlivých pracovníků.

Základní údaje školy:

Název školy: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vrapická 53, 272 03 Kladno
Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00507601
DIČ: CZ00507601
IZO: 600021661
Číslo účtu školy: 17934141/0100
Kontakty:
Telefon: 312 285 533
E-mail: sekretariat@ouvrapice.cz
Datová schránka: zh3cpwi
Fakturace: fontanova@ouvrapice.cz
Kontaktní osoby:
Ředitel školy: Mgr. Ivana Sedláková – reditelka@ouvrapice.cz
Statutární zástupce: Mgr. Šárka Longauerová – sarka.longauerova@seznam.cz
Zástupce ředitele (OV): Ing. Radek Panenka – panenka@ouvrapice.cz
Mobilní telefony na pracovníky školy:
Ředitel školy:
Mgr. Ivana Sedláková reditelka@ouvrapice.czkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Šárka Longauerovápro teoretické vyučování
longauerovas@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
Ing. Radek Panenkapro odborný výcvik
panenka@ouvrapice.cz
727 953 324
konzultační hodiny:
- úterý, středa S týden
od 13:30 - 14:30
Personální a studijní oddělení:
Mgr. Julie Oravovásekretariat@ouvrapice.cz
312 285 533
Výchovná poradkyně:
Mgr. Alena Topinková konzultační hodiny:
- pondělí S týden
od 13:30 - 14:30
- pondělí L týden
od 7:15 - 8:00
Metodik prevence:
Mgr. Jiří Šťastnýstastny@ouvrapice.cz
702 048 274
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Koordinátor EVVO:
Ing. Alena Srpová725 422 181 konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:30 - 14:30
Vedoucí stravování:
Mária Kaimlovástravovani.vrapice@seznam.cz727 856 411
Ekonom školy:
Bc. Ilona Šedivásediva@ouvrapice.cz727 953 323
Ekonomický úsek:
Ing. Petra Fontánováfontanova@ouvrapice.cz 727 958 629
Marie Opltová 702 048 333
Helena Hlobiková702 047 655
Nepedagogičtí pracovníci:
Maršálek Luboš
Pedagogičtí pracovníci:
Drtina Ondřejučitel ODV
727 856 419
konzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
Andersová Danaučitel ODV
702 053 459
konzultační hodiny:
- úterý S/L týden
od 14:00 - 15:00
Fiedler Zdeněk, Mgr.pedagog
třídní učitel A2, E1
konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:30 - 14:30
Hykšová Jana, Mgr.pedagog
třídní učitel B1, B2
garant PRD
725 422 398
konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:00 - 14:30

Jančík Leoš, Ing.pedagogkonzultační hodiny:
- úterý S/L týden
od 13:30 - 14:30
Kratinová Olga, Mgr.pedagog
třídní učitel D1, A3
garant KUC
725 441 560
konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:30 - 14:30
Kučerová Libušeučitel ODV, pedagog
725 422 180
konzultační hodiny:
- úterý L/S týden
od 13:30 - 15:30
Linhartová Pavla, Ing.pedagog
třídní učitel F1
garant CUK
725 422 362
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Longauerová Milada, Mgr.pedagog
třídní učitel PRŠ1,2; PRŠ2
garant PRŠ
konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:30 - 14:30


Longauerová Šárka, Mgr. pedagog
725 441 524
konzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
Fořtová Markéta, Bc.učitel ODV
727 856 419
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Panenka Radek, Ing. vedoucí učitel ODV
727 953 324
garant ZED
konzultační hodiny:
- úterý S/L týden
od 14:00 - 15:00
Dolejš Petručitel ODVkonzultační hodiny:
Procházka Antonínučitel ODV
702 048 352
konzultační hodiny:
- čtvrtek S týden
od 14:30 do 15:30
- středa L týden
od 14:30 - 15:30
Řezáčová Hanaučitel ODV
727 865 099
konzultační hodiny:
- úterý S/L týden
od 13:30 - 15:30
Sedlák Karel, Bc. pedagog
třídní učitel D3, C3
garant ELT
725 422 256
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Siničák Antonínučitel ODV
702 048 105
konzultační hodiny:
- středa S týden
od 13:30 - 14:30
-
v ulici Huťská 229
Slánský Evžen, Mgr. pedagog
třídní učitel D2, E3
garant ZDR
725 441 563
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Srpová Alena, Ing. pedagog
třídní učitel C1, C2
garant ZHR
725 422 181
konzultační hodiny:
- pondělí S/L týden
od 13:30 - 14:30
Svoboda Milošučitel ODV, pedagog
725 441 663
konzultační hodiny:
- úterý S týden
- středa L týden
od 13:30 - 15:00
Topinková Alena, Mgr.pedagogkonzultační hodiny:
- pondělí S týden
od 13:30 - 14:30
- pondělí L týden
od 7:15 - 8:00
Šeba Michaela, Mgr.pedagog
třídní učitel A1, E2
garant MAL
Bakaláři
konzultační hodiny:
- S/L týden kdykoliv
dle dohody
úkoly posílejte na
e-mail:
moodleseba@seznam.cz
konzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:40 do 14:25
Šťastný Jiří, Mgr.pedagog
třídní učitel F2, B3
garant TRU
konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Skalická Pavelučitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 13:30 - 15:00
Fakturační údaje:
Název školy: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vrapická 53, 272 03 Kladno
Odloučená pracoviště propraktickou výuku:
Poldi – Koněv: Huťská 229, 272 01 Kladno (zámečnické, elektrikářské a truhlářské práce)
Dílny na Dříni: Kralupská 20, 272 03 Kladno – Dříň (malířské a zednické práce)
Pověřenec školy GDPR:
Skácelík EU, spol. s.r.o. zastoupená PaedDr. Pavlem Skácelíkem, Ph.D.


Zvětšit mapu