Konzultace 3. ročníků

Žáci 3. ročníků dorazili ve velkém počtu v pondělí 11. května ke konzultacím k závěrečným zkouškám. Hned u vstupu do školy se měřila teplota a aplikovala desinfekce na ruce. Pro žáky byly připravené ochranné pomůcky – gumové rukavice a roušky.

Učitelé dostali od žáků mnoho dotazů, které okamžitě zodpověděli. Učivo bude moci konzultovat až do písemné závěrečné zkoušky.