Městská zeleň – použití dvouletek a cibulnatých rostlin, městské parky

Již tradičně žáci oboru zahradnické práce vyrazili dne 19. 4. 2018 na jarní kontrolu městské zeleně v Kladně, konkrétně nás zajímali okrasné záhony osázené dvouletkami a cibulnatými květinami. V reálném prostředí městské zeleně jsme si ukázali základní sortiment, způsoby výsadeb a hlavně základní chyby při následné péči o okrasné záhony, ale i o městskou zeleň. Kromě okrasných záhonů jsme si ukázali i největší zelenou plochu města Kladna, a sice Sítenské údolí. Vysvětlili jsme si důležitost vody v krajině, možnosti jejího zadržení a vliv na ekologická společenstva. Rovněž jsme zavítali i do dvou novějších parků a to do Parku Zoologická, který vznikl na pozemku bývalé zoologické zahrady, která patřila GDM. Tento park rozšířil plochu Sítenského údolí a připomíná zaniklou kladenskou zoologickou zahradou. Parkově upravená plocha je doplněna keramickými sochami zvířat, která byla chována v zaniklé zoo. Putování po kladenské zeleni jsme nasměrovali i do poměrně nového parku u kladenských hřbitovů. Na ploše zaniklého zahradnictví vznikla parková plocha s názvem Park Lesík. Odtud jsme se vrátili přes Podprůhon zpět do centra města, kde jsme společně strávený den zakončili.