MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

13.11.a 19.11. 2013 – MEZITŘÍDNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ – SPORTEM PROTI DROGÁM
Ve středu 13.11.a v úterý 19.11.2013 se uskutečnil mezitřídní turnaj v sálové kopané.

Skupina „A“    Skupina „B“ 
1. MÍSTO TRU1 1. MÍSTO MAL2
2.MÍSTO KUC 2A 2.MÍSTO ELM2
3.MÍSTO ZED1 3.MÍSTO ZED2