Návrat do školy – 3. ročník

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – formulář najdete zde.

Vážení rodiče, milí třeťáci, 

na základě uvolňovacích opatření v rámci koronavirové epidemie stanovila vláda, že od 11. 5. 2020 se obnovuje prezenční výuka formou konzultací pro 3. ročníky, za účelem úspěšného vykonání závěrečných zkoušek.

V případě, že konáte závěrečné zkoušky v červnu 2020, dostavte se v pondělí 11. 5.  do školy. Zde se dozvíte, jakým způsobem budou probíhat teoretické i praktické konzultační přípravy na závěrečné zkoušky za dodržení všech hygienických pravidel.

Pokyny pro vstup do školy – při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovena krizovými opatřeními, zejména:

= zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

= na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky / desinfekci zajistí škola /

= dodržování odstupů 2 metry

= minimalizovat velké shromažďování před školou a v budově školy

Při vstupu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění