Návštěva Národní galerie v Praze

Poslední dubnový čtvrtek tj. 26. 4., jsme strávili výpravou za středověkým uměním – vydali jsme se do Anežského kláštera na Starém Městě. Prohlédli jsme si takové skvosty, jako je Vyšebrodský oltář, díla Mistra třeboňského oltáře, Mistra Theodorika, řadu „krásných Madon“, a další. Zahradnice obdivovali i nově upravenou rajskou zahradu, klukům se zase nevíce líbily rytiny Albrechta Durera.

 

Více fotografií z této akce najdete v záložce FOTO.