NÁVŠTĚVA VÝSTAVY TUTANCHAMON

10.9.2013 – NÁVŠTĚVA VÝSTAVY TUTANCHAMON
Žáci z vybraných oborů se dnes zúčastní zajímavé exkurze v Praze. Výstavy fascinujícího umění starého Egypta jsou dlouhodobě velmi populární. Projekt Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady přináší ale novou dimenzi – jeho návštěvníci mohou znovu prožít fascinující příběh vykopávek jako v románu. Má to ale i svoje omezení. Ačkoli je výstava vědecky přesná, nemůže si dovolit tak jako klasické muzeum vystavovat křehké originály předmětů, které vyžadují přísnou ochranu před poškozením. I v prostředí klasických muzeí vzrůstá tlak na ochranu historických památek a stále méně se vystavují originály. Egyptologové především požadují, aby byly veřejnosti uzavřeny pohřební komory se svými vzácnými nástěnnými malbami. Mají být nahrazeny věrohodnými replikami, aby se zabránilo zničení vzácného světového dědictví masovou turistikou a bylo zajištěno jeho předání budoucím generacím. Cílem výstavy není nahradit prezentaci originálů, ale poskytnout vhodný doplněk. Ti, kteří měli příležitost obdivovat původní poklady z Tutanchamonovy hrobky si tak teď můžou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to bylo je objevit.

http://www.tut-vystava.cz/vystava/