O škole

Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem. Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti.
Pro žáky je v každém školním roce připravována řada zájmových činností a kroužků..

IMG_1528

Bezbariérový vstup

Budova školy umožňuje bezproblémový pohyb handicapovaných studentů. Bezbariérový přístup do školy je z nádvoří. Do pater se pak žáci pohybují pomocí výtahu. Chodby ve škole jsou dostatečně široké a v prvním patře mají učebny dvoukřídlé široké dveře.

Škola také nabízí velmi prostorné bezbariérové sociální zařízení v druhém patře budovy školy.

Bezbariérový přístup do školy napomůže nejen zdravotně postiženým žákům, ale školu mohou navštívit i zdravotně postižení rodiče.

1     2

Do pater školy se dostanete pomocí moderního prostorného výtahu.

3     5

Velmi pěkně řešené je sociální zařízení.

Výuka pomocí digitální techniky

I naše škola zařadila v tomto školním roce nový styl do vyučování a to výuku pomocí digitální techniky. Digitální výuka, kdy má každý žák ve třídě malý notebook a učí se s pomocí multimediálních učebnic a digitálních prezentací, se velmi osvědčila. Žáky výuka víc baví a jsou aktivnější. Moderní vyučovací proces už zdaleka není jen o tom, že vyučující přednáší a žáci znuděně poslouchají a zapisují si do sešitu poznámky.

Interaktivní pomůcky, které naše škola používá ve vyučovacích hodinách – proces výuky urychlují, výuka je i atraktivnější. Využití moderních technologií je příjemnou novinkou pro opakování a procvičování učiva, které probíhá na individuální nebo skupinové úrovni.

Interaktivní třída umožňuje efektivní propojení moderních technologií s výukou. Pedagog zadává a kontroluje práci žáků na jejich digitálních zařízeních. Zapojení technologií do výuky prohlubuje zájem žáků o studium, interaktivní výuka je mnohem více baví. Díky tomu může být v digitálních třídách dosaženo lepších studijních výsledků, než ve třídách klasických. Zkušenosti ukazují, že žáci se při interaktivním vyučování více snaží, lépe se chovají a mají větší pocit zodpovědnosti. Domácí příprava se navíc stává součástí výukových hodin. Technologie ve výuce přibližují školní prostředí dnešnímu reálnému životu. Všichni žáci jsou maximálně zapojeni do výuky, týmová práce je mnohem zajímavější jak pro děti, tak pro jejich učitele.

1     7

Žáci využívají 2v1 notebooky, ze kterých lze v okamžiku udělat tablet a elektronické čtečky knih.

2     3

Škola má k dispozici dvě vybavené počítačové učebny s dotykovými monitory. Součástí každé třídy je pak projektor pro kvalitnější a zajímavější výuku.

6     4

Novinkou pro žáky je také zbrusu nový mixážní pult s kvalitními reproduktory. Školní akce budou mít ty správné grády 🙂

9      8

Chodby školy jsou též digitálně vybavené. Na každém patře jsou velké televize pro příjemnější chvíle o přestávkách.