Dokumenty

Dokumentace školy

výroční zpráva a ŠVP jednotlivých předmětů, je k nahlédnutí v kanceláři školy

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2019/2020

uložit

uložit

uložit

uložit

uložit

Školní řád

Pravidla hodnocení a klasifikace

uložit

Pedagogicko-organizační plán uložit
 

Akreditace oborů / dílčí kvalifikace

Dělník ve strojírenské výrobě (23-007-E)
uložit
Elektrická zařízení (26-010-E) uložit
Kvalifikační kurz pro výkon činnosti v oboru pracovník v sociálních službách uložit
Akreditace vzdělávací instituce uložit