Školní vzdělávací plány

A

A

41-52-E/01 – ZAHRADNICKÉ PRÁCE – (ZAHRADNÍK – ARANŽÉR)

Zahradník

Vzdělávací oblast – Předmět Zkratka předmětu 1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden celkem
Jazykové vzdělávání
Český jazyk CJA 1 1 0 2 64
Anglický jazyk ANG 1 1 0 2 64
Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova OBV 1 1 1 3 96
Podnikatelské minimum POM 0 1 0 1 32
Matematické vzdělávání
Matematika MAT 1,5 1,5 0 3 96
Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova LEV 0,5 0,5 0 1 32
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4 128
Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie INF 2 1 0 3 96
Celkem všeobecně vzdělávací předměty 9 8 2 19 608
Odborné vzdělávání
Základy zahradnické výroby ZZV 2 0 0 2 64
Vazačství a aranžérství VAZ 2 2,5 1 5,5 176
Kreslení a modelování KAM 2 1 0 3 96
Základy květinářství KVE 1 3 2 6 192
Odborný výcvik ODV 15 17,5 28 60,5 1936
Celkem odborné předměty   22 24 31 77 2464
Celkem   31 32 33 96

3072

A

A

66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE – (PRODAVAČ)

Prodavač

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Cizí jazyk – Anglický jazyk

ANG

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání
Matematika

MAT

1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova

LEV

0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komun.   technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

9

8 2 19

608

Odborné vzdělávání
Obchodní provoz

OBP

1 2 1,5 4,5

144

Zbožíznalství

ZBZ

3 2,5 1,5 7

224

Propagace

PRP

0 1 0 1

32

Psychologie

PSY

1 0 0 1

32

Technika prodeje

TEP

2 1 0 3

96

Odborný výcvik

ODV

15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

22

24 31 77

2464

Celkem  

31

32 33 96

3072

A

A

75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – (PEČOVATEL)

Pečovatel

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Anglický jazyk

ANG

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání
Matematika

MAT

1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova

LEV

0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

9

8 2 19

608

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

3 2,5 2 7,5

240

Psychologie

PSY

1 0 0 1

32

Základy pečovatelství

ZPE

0 1 1 2

64

Epidemiologie a hygiena

EPH

0 1 0 1

32

Zdravověda

ZDR

2 2 0 4

128

Pracovní techniky

PRT

0 1 0 1

32

Odborný výcvik

ODV 15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

21

25 31 77

2464

Celkem  

30

33 33 96

3072

A

A

65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – (KUCHAŘ)

Kuchař

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Anglický jazyk

ANG

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání
Matematika

MAT

1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova

LEV

0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

9

8 2 19

608

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

3 4,5 2 9,5

304

Stolničení

STO

0 1 0 1

32

Potraviny a výživa

PAV

2 2 1 5

160

Zařízení závodů

ZAZ

1 0 0 1

32

Odborný výcvik

ODV

15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

21

25 31 75,5

2464

Celkem  

30

33 33 96

3072

 A

A

26-51-E/01 ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – (ELEKTRIKÁŘ)

Elektrikář

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání
Matematika

MAT

1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova

LEV

0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

8

7 2 17

544

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

1 2,5 2 5,5

176

Základy elektrotechniky

ZEL

2,5 2 2 6,5

208

Technické kreslení

TEK

1,5 0 0 1,5

48

Elektronika

ELE

0 2 0 2

64

Elektrotechnické materiály

ELM

1 0 0 1

32

Stroje a zařízení

SAZ

1 1 0 2

64

Odborný výcvik

ODV

15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

22

25 32 79

2528

Celkem  

30

32 34 96

3072

A

A

 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE – (MALÍŘ)

Malíř

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání
Matematika

MAT

1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání
Literárně estetická výchova

LEV

0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

8

7 2 17

544

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

4 4 3 11

352

Materiály

MTR

2 2 0 4

128

Odborné kreslení

ODK

1 1,5 0 2,5

80

Stavební konstrukce

STK

0 1 0 1

32

Odborný výcvik

ODV

15 17 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

22

26 31 79

2528

Celkem  

30

33 33 96

3072

 A

A

36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE – (ZEDNÍK)

Zedník

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání

Matematika

MAT 1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání

Literárně estetická výchova

LEV 0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

8

7 2 17

544

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

3 3 3 9

288

Materiály

MTR

1 2 0 3

96

Přestavby budov

PBU

1 1 0 2

64

Odborné kreslení

ODK

1 2,5 0 3,5

112

Strojní zařízení

STZ

1 0 0 1

32

Odborný výcvik

ODV

15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

22

26 31 79

2528

Celkem  

30

33 33 96

3072

A

A

33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA – (TRUHLÁŘ) 

Truhlář

Vzdělávací oblast – Předmět

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč. 3. roč. za týden

celkem

Jazykové vzdělávání
Český jazyk

CJA

1 1 0 2

64

Občanský vzdělávací základ
Občanská výchova

OBV

1 1 1 3

96

Podnikatelské minimum

POM

0 1 0 1

32

Matematické vzdělávání

Matematika

MAT 1,5 1,5 0 3

96

Estetické vzdělávání

Literárně estetická výchova

LEV 0,5 0,5 0 1

32

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 1 1 4

128

Vzdělání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie

INF

2 1 0 3

96

Celkem všeobecně vzdělávací předměty

8

7 2 17

544

Odborné vzdělávání
Technologie

TEC

3 3 1 7

224

Materiály

MTR

3 2,5 1 6,5

208

Odborné kreslení

ODK

1 2 1 4

128

Výrobní zařízení

VYZ

0 1 0 1

32

Odborný výcvik

ODV

15 17,5 28 60,5

1936

Celkem odborné předměty  

22

26 31 79

2528

Celkem  

30

33 33 96

3072

A

A

78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ – (PRAKTICKÁ ŠKOLA)

Praktická škola

 Vzdělávací oblast – Předmět 

Zkratka předmětu

1. roč. 2. roč.   za týden

celkem

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

CJL

2 2 4

128

Cizí jazyk

ANJ

1 1 2

64

Matematika a její aplikace
Matematika

MAT

2 2 4

128

Informační a komunikační technologie

Informatika

INF 3 3 6

192

Člověk a společnost
Základy společenských věd

ZSV

1 1 2

64

Člověk a příroda
Základy přírodních věd

ZPV

1 1 2

64

Umění a kultura
Výtvarná výchova

VYV

1 1 2

64

Hudební a dramatická výchova

HDV

1 1 2

64

Člověk a zdraví
Tělesná výchova

TEV

2 2 4

128

Výchova ke zdraví + rodinná výchovaRodinná a zdravotní výchova

RZV

4 4 8

256

Průřezová témata
Člověk a svět

CAS

2 2 4

128

Odborné činnosti
Výživa a příprava pokrmůTeorie i praxe

PPO

7 7 14

448

Ruční práceTeorie i praxe

RPR

5 5 10

320

Celkem předměty

32

32   64

2048