Co je třeba k vyšetření

Veškeré naše služby jsou bezplatné, na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo žádosti zletilého klienta. Objednání je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně. K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce s dítětem (případně zletilý klient sám).

 

Před vyšetřením je nutno vyplnit:

Žádost o zařazení do péče SPC Kladno – Vrapice

Žádost o vyšetření a informovaný souhlas s vyšetřením

 

K vyšetření je dobré donést výsledky všech předchozích vyšetření dítěte – zprávy z předchozího vyšetření v jiném SPC nebo v poradně, lékařské zprávy apod.

Po vyšetření budou se zákonným zástupcem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření. Z vyšetření je sepsána komplexní zpráva z vyšetření a jsou vystavena  doporučení pro práci s žákem (individuální integrace, asistent pedagoga, doporučení k zařazení atd.). Zpráva je připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření dítěte.

 

Zprávu z vyšetření si rodič osobně vyzvedává a přebírá ji proti podpisu v SPC. Veškeré informace ve zprávě jsou důvěrné a nejsou sdělovány 3. osobě.

Doporučení ke vzdělávání žáka je vystaveno na zvláštním listu, toto doporučení je  platné po dobu určitou, dle stanovení SPC.