Jaké služby poskytujeme

SPC nabízí tyto služby:

 • Komplexní diagnostiku (speciálně pedagogickou a psychologickou)
 • Speciálně pedagogické a psychologické poradenství
 • Konzultace pro klienty, zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
 • Metodickou činnost pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Pomoc při integraci do MŠ, ZŠ a SŠ
 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně doporučení k zřízení funkce asistenta pedagoga
 • Psychologické poradenství (krizová intervence, dlouhodobá péče)
 • Sociální poradenství
 • Návštěvy na školách – skupinové aktivity (rozvoj dovedností, spolupráce, posílení pozitivních vztahových vazeb, sebepoznání, řešení konfliktních situací, učení se pozitivní i negativní zpětné vazbě, hledání zdrojů podpory u dětí a v jejich okolí, strategie na zvládání zátěže, strategie řešení problémových situací atd.)
 • Tvorbu plánu péče o žáka (pomoc při vypracování IVP, pomoc při skupinové i individuální integraci žáků)
 • Psychoterapie – muzikoterapie, arteterapie

 

 

Veškeré služby jsou bezplatné, na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo žádosti zletilého klienta. Objednání je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně.

 

IMG_0961     IMG_0966

Konzultace probíhají v příjemném prostředí.