O SPC

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s lehkým mentálním postižením

 

Dítě

Žije-li káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

 

Dítě

Žije-li v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li v toleranci, naučí se trpělivosti.

Žije-li s pochvalou, naučí se oceňovat.

Žije-li v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li v bezpečí, naučí se věřit.

Žije-li přijímáno a obklopeno přátelstvím,

naučí se ve světě hledat lásku.

 

Učitelské noviny č. 17 z 27. 3. 1993

 

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) zajišťuje komplexní péči o klienty podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle vyhláška č 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Naše Speciálně pedagogické centrum (SPC) je poradenským zařízením, které poskytuje poradenské služby našim klientům, zákonným zástupcům našich klientů a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše poradenská služba je poskytována zdarma.