Výchovný poradce

Mgr. Alena Topinková

Konzultační hodiny:

lichý týden:

úterý 9.00 – 10.00

středa 11.30 – 12.30

sudý týden:

úterý 7.00 – 8.00

středa 10.00 – 11.00

nebo dle domluvy

e-mail: topinkova.alena@seznam.cz

telefon: 602 888 341

Za výchovným poradcem či psychologem byste měli zajít, když…

 • máte problémy se zvládáním učiva,
 • máte pocit, že pracujete v časovém stresu, z něhož vyplývají vaše neúspěchy ve škole,
 • necítíte se dobře ve své třídě, máte obavy ze šikany,
 • vaše rodinné zázemí vám neposkytuje podmínky pro přípravu do školy,
 • plýtváte svým volným časem, vaši přátelé vás odrazují od docházky do školy a učení, propadáte závislostem (alkohol, drogy, automaty, hry….),
 • nemáte vůbec žádnou motivaci studovat tuto školu, chcete si zvolit jiný učební obor,
 • hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

 

Výchovné poradenství

je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci studenta, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 
Konkrétní příklady práce výchovného poradce:

 • seznámení studentů nových tříd s formami a způsobem studia na naší škole
 • podpora studentů při zvládání adaptačních potíží při vstupu na střední odborné učiliště
 • konzultace a informace o možnostech dalšího studia
 • pomoc se studiem ve zvláštních situacích (specifické poruchy učení, vysoká omluvená absence, neprospěch,…)
 • pomoc při řešení vztahových obtíží (pozice ve třídě, kontakt s pedagogy, prevence šikany, složitá rodinná nebo osobní situace,…)
 • spolupráce se školním metodikem prevence při zjišťování a nápravě nežádoucích jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví,…)
 • spolupráce se školním psychologem i odborníky mimo školu (pedagogicko-psychologická poradna, střediska výchovné péče, orgány státní  správy,…)