Zaměstnanci

Ředitel školy:Mgr. Ivana Sedlákováreditelka@ouvrapice.czkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Zástupce ředitele školy:Mgr. Šárka Longauerovápro teoretické vyučování
longauerovas@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
Ing. Radek Panenkapro odborný výcvik
panenka@ouvrapice.cz
konzultační hodiny:
- úterý, středa S týden
od 13:30 - 14:30
Personální oddělení:Ilona Záleskáucilistevrap@volny.cz
zaleska@ouvrapice.cz
312 285 533
Výchovná poradkyně:Mgr. Alena Topinková@.cz konzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Školní metodik prevence:Bc. Jiří Šťastnýstastny@ouvrapice.czkonzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
702 048 274
Školní psycholog:Mgr. Katarína Medzihorskámedzihorska@ouvrapice.cz
Koordinátor EVVO:Ing. Alena Srpová@.czkonzultační hodiny:
- středa lichý týden
od 13:30 - 14:30
725 422 181
Vedoucí školní stravovny:Mária Kaimlovástravovani.vrapice@seznam.cz727 856 411
Ekonom školy: Bc. Ilona Šedivásediva@ouvrapice.cz727 953 323
Ekonomický úsek:Ing. Petra Fontánová fontanova@ouvrapice.cz
Marie Opltová 702 048 333
Eva Novotná 702 047 655
Nepedagogičtí pracovníci:
Kučera František
Pedagogičtí pracovníci:
Drtina Ondřej učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
727 856 419
Frašková Iveta učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 422 406
Fiedler Zdeněk, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- středa lichý týden
od 13:30 - 14:30
- čtvrtek sudý týden
od 13:30 - 14:30
Hykšová Jana, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 422 398
Jančík Leoš, Ing. pedagogkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Kratinová Olga, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- středa lichý týden
od 13:30 - 14:30
- čtvrtek sudý týden
od 13:30 - 14:30
725 441 560
Kučerová Libuše učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
725 422 180
Linhartová Pavla, Ing. pedagogkonzultační hodiny:
- pátek lichý týden
od 13:30 - 14:30
- středa sudý týden
od 13:30 - 14:30
Longauerová Milada, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 422 180
Longauerová Šárka, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 441 524
Šimandlová Lucie učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
Maršálek Luboš učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
607 248 567
Dušek Miroslav učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
727 857 663
Osvaldová Zdena asistent pedagoga702 048 149
Panenka Radek, Ing. vedoucí učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S týden
od 13:30 - 14:30
727 953 324
Dolejš Petr učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
Procházka Antonín učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
702 048 352
Řezáčová Hana učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
727 865 099
Sedlák Karel, Bc. pedagogkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 422 256
Siničák Antonín učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
702 048 105
Slánský Evžen, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- čtvrtek S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 441 563
Srpová Alena, Ing. pedagogkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
725 422 181
Svoboda Miloš učitel ODVkonzultační hodiny:
- úterý, středa S/L týden
od 14:30 - 15:30
725 441 663
Topinková Alena, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- středa S/L týden
od 13:30 - 14:30
Šeba Michaela, Mgr. pedagogkonzultační hodiny:
- středa lichý týden
od 13:30 - 14:30
- úterý sudý týden
od 13:30 - 14:30