Organizace vyučování od 11. 5.

První a druhý ročníky – zůstávají doma a pokračují v domácí přípravě dle on-line vyučování (plní zadané úkoly, vypracovávají testy, atd. v Moodlu).

Třetím ročníkům začínají 11. 5. v 9:00 hod. konzultace k závěrečným zkouškám s osobní přítomností žáků ve škole.

Žáci budou seznámeni s harmonogramem konzultačních příprav k závěrečným zkouškám.

Konzultace budou probíhat tak, aby nebyla porušena hygienická pravidla vyplývající z opatření ke koronaviru.

Doporučujeme sledovat školní web a stránky MŠMT, předpokládáme, že ZZ se uskuteční v daných termínech.

Oficiální pozvánku – dopis pro žáky třetích ročníků si můžete přečíst zde.