Partnerství s Itálií

V rámci projektu „Zažít úspěch“ reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 jsme měly možnost v měsící září navštívit partnerskou školu v Cesenaticu (městě rybářů) formou zahraniční stáže, kde jsme se seznámily s průběhem běžného školního týdne, který probíhá od pondělí do soboty.

Přivezly jsme mnoho poznatků nejen z teorie, která pokrývá 20% výuky, ale především z praxe, které jsme se aktivně účastnily a na základě níž vzniká publikace kuchařky, kterou naši žáci využijí ve výuce na naší škole.

Byly nám předány i informace z historie regionu a navštívily jsme několik regionálních dodavatelů, octárnu, salinu (těžba soli) a gastronomické trhy.

Na tuto stáž byla poskytnuta finanční podpora EU. (reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857).