Přednáška KYBERŠIKANA A SEXTING

Ve čtvrtek dne 10. 5. k nám do školy zavítala paní Barbora Kovalová z oddělení sociální práce krizového řízení a bezpečnosti. Upozornila žáky na nebezpečí a rizika KYBERŠIKANY A SEXTINGU, na jejich průběh a následky.

Výklad byl obohacen několika zajímavými videi, které nenásilnou a zábavnou formou ukazovali na modelové případy ze života.

Žáci anonymně vyplnili vědomostní dotazníček a dostali desatero obrany proti KYBERŠIKANĚ A SEXTINGU.