Přijímací řízení 3. kolo

Dne 26. 8. v pondělí bude probíhat 3. kolo přijímacího řízení do všech oborů naší školy.