Přivítání nových žáků

První den ve škole může být plný jak vzrušujících očekávání tak i plný stresu zejména pro žáky prvních ročníků.

Odbourat stres a popřát hodně štěstí ve vzdělávání přišla osobně žákům paní ředitelka s paní zástupkyní.

Učitelé a mistři odborného výcviku pak pohovořili o organizaci školního roku, o pomůckách a dalších důležitých věcech.

Více fotografií najdete v záložce FOTO.