Pro žáky zdarma

PRACOVNÍ OBLEČENÍ A UČEBNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU ZDARMA

Každý rok škola nakupuje pracovní oblečení a učební pomůcky. I tento školní rok žáci I. ročníku dostanou nové pracovní oblečení na praktické vyučování a učební pomůcky na teoretické vyučování. Vše financovala škola ze svých zdrojů.
_______________________________________________________________________________

STIPENDIUM STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY

Vážení rodiče a žáci, projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v tomto školním roce!!! Termín podání formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ byl posunut na konec každého pololetí školního roku.
_______________________________________________________________________________

Poskytování stipendií pro žáky podporovaných učebních oborů zřizovaných Středočeským krajem
Žákům z vybraných učebních oborů vzdělání je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání perspektivních na trhu práce.

Finanční podpora (stipendium) žákům vybraných oborů vzdělání
1) 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000,- Kč
2) 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000,- Kč
3) 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000,- Kč

Více informací u garanta oboru.